Basisavtale Maks heldag 1. klasse

Aktivitetsskolen Majorstuen
Basisavtale heltidsplass
Elevens navn:
Mandag
Klasse:
Foresatte:
Tlf:
Epost:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Gå hjem
selv
Gå hjem
selv
Gå hjem
selv
Gå hjem
selv
Gå hjem
selv
Tid:
Tid:
Tid:
Tid:
Tid:
Hentes
Hentes
Hentes
Hentes
Hentes
Kan ditt barn fotograferes til internt bruk på Maks?
Kan ditt barn fotograferes til skolens nettsider?
Andre som kan hente:
Tlf:
Fredag
Ja  Nei 
Ja  Nei 
Relasjon:
Mat, allergier eller annen informasjon om barnet (NB ikke oppgi
konfidensiell informasjon her)?
Ja  Nei 
Hvis ja, hvilke?
Hvis noen andre enn foresatte skal hente barn hos oss, må vi ha
beskjed om dette på telefon 94 17 34 54. Listen over
kontaktpersoner er viktig og en del av sikkerhetsnettet rundt hvert
enkelt barn. Hvis en krise skulle oppstå og vi ikke får kontakt med
foresatte, er dette personer vi vil ringe til.
Dato:
Foresattes signatur: