Ledige stillingar

www.gloppen.kommune.no
Ledige stillingar
Undervisningsstillingar/vernepleiestillingar i grunnskulane
Søknadsfrist er 19. mars 2017.
Sjukepleiar ved Sandane
heimeteneste
Søknadsfrist 19. mars 2017.
Rektor ved Nordstranda skule
Søknadsfrist er 19. mars 2017.
Barnehagelærarar i
kommunale barnehagar
Søknadsfrist er 19. mars 2017.
Du finn fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema på kommunen si heimeside. Der finn du
også andre ledige kommunale stillingar.
Velkomen som søkjar!
Gloppen kommune, Grandavegen 9, 6823 Sandane,
tlf. 57 88 38 00 [email protected]