Kongsvegløpet

Søndag 12. mars 2017
Trim/konkurranserennet fra Hellebekken til skihuset på
Åsemyra. Lengde 24 km. Går i år for 32. gang.
Start fra Hellebekken. T
rim kl. 10.00 – 10.50.
Konkurranse kl. 11.15.
Drikkestasjon midtveis.
Kiosksalg ved mål. Premiering • Trofé • Gavepremier.
Buss (bestill: 951 32 814/976 19 670 sms) opp til start fra
Åsemyra kl. 9.15. Fra Bagn (Statoil) ca. kl. 9.30.
Påmelding v/start. Mer info: kongsvegtrippelen.no
En del av Kongsvegtrippelen (ski – sykkel – løping).
Vel møtt til en fin skidag for alle aldre! Begna IL