Kompetansebehov for grønn omstilling

Kompetansebehov for
grønn omstilling
Mari Sundli Tveit
Rektor
7. mars 2017
Bedriftenes møteplass 2017 – KS Bedrift
Kompetansebehov for grønn omstilling
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1
NMBU
En unik syntese av miljø, biovitenskap, veterinærmedisin,
teknologi, arealplanlegging og økonomi
Et kraftsenter i bioøkonomien er åpnet
Kompetansebehov for grønn omstilling
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
2
Framtidens kompetansebehov?
Utdanning og forskning
Kompetansebehov for grønn omstilling
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
3
Løse store samfunnsutfordringer
Hav
Klima/miljø/miljøvennlig energi
Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv
Kompetansebehov for grønn omstilling
Muliggjørende teknologier
Fornyelse av offentlig sektor og bedre,
mer effektive helse- og omsorgstjenester
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
4
Det grønne skiftet/bioøkonomi
Kompetansebehov for grønn omstilling
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
5
«Big data»
«Internet of things»
Digitalisering
Kompetansebehov for grønn omstilling
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
6
Kompetansebehov for grønn omstilling
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
7
Behov for
utdanning i
framtida
framskrivning
Utdanning og arbeidsmarkedet: En gjennomgang av Statistisk
sentralbyrås beregninger frem mot 2030, KD (2015)
Kompetansebehov for grønn omstilling
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
8
Nødvendig med tverrfaglig kompetanse
Kompetansebehov for grønn omstilling
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
9
Grønn omstilling krever
Et nytt «mindset»
Kompetansebehov for grønn omstilling
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
10
Tenk stort, nytt, dristig!
- Tverrfaglighet
- Kreativitet, innovasjon og nyskaping
- Endring og raske skifter, stadig ny kontekst
- Eksperter i team
- Dristighet og risikovilje.
- Mot og selvtillit
Kompetansebehov for grønn omstilling
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
11
Innovativ undervisning –
Undervisningsbasert innovasjon
Undervisningsbasert innovasjon der
studentene «slippes løs» på praktiske
utfordringer i et engasjert tverrfaglige
studentmiljø, lærere som veileder, åpent
idéverksted
Kompetansebehov for grønn omstilling
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
12
Kompetansebehov for grønn omstilling
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
13
Kompetansebehov for grønn omstilling
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
14
Kompetanse for innovasjon
Biokjemikalier
Skog
Bioraffinering
Fiskefôr
Halm
Biodrivstoff
Sukkerrør
Kompetansebehov for grønn omstilling
15
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Kreative og kunnskapsrike studenter viktig bidrag til innovasjon
Kompetansebehov for grønn omstilling
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
16
Kompetansebehov for grønn omstilling
17
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Grønnsomhet for Norge
•
•
•
•
Satsing på forskning, utdanning og innovasjon
Fremragende miljøer, muligheter for talentene
Faglig styrke, bred omstilling krever faglig bredde
Fremtidens løsninger krever innsats fra mange faglige
vinkler  Bredde og tverrfaglighet
• Forskning – utdanning – innovasjon må integreres
• Mindset: Dristighet og mot må til skal vi lykkes!
emu.dk
Kompetansebehov for grønn omstilling
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
18
Vi er klare til å bidra!