Organisasjonskart - Sør

SØR - FRON KOMMUNE - ADMINISTRATIV ORGANISERING
Ajour pr. 21. mars 2017
Nivå 1
Ledelse
"Rådmannsledelsen"
(rådmann + kommunalsjefer)
Rådmann
Jan Reinert Rasmussen
Nivå 2
Tjenesteområder
Rådmannsstab
Plan og bygning
Konrad Trettengen
Kulturarbeid
Fellestjenester
Liene barnehage
Cathrine Søberg
Harpefoss barnehage
Anne Margrethe Hallum
Harpefoss skule
Monica Laengen Solberg
Midtbygda skule
Anne Almehagen
Sør-Fron ungdomsskule
Jon Monshaugen
Lærerne på Fagerhøi
Sørheim
Aud Synnøve Træet
Kommunalsjef for levekår
Irene Hagen
Overordnet økonomi og innkjøp
Beredskap og utredninger
Næringsarbeid
Pedagogisk rådgiving
Kommuneoverlege
Administrasjonskonsulent
Gunn Mona Dokken
Trond Tollefsrud
Willy Heimstad
Jorunn Haverstad
Anders Brabrandt
Unn Sissel Stavnhaugen
Vaktmesterkorps
Renholdskorps
Gunnar Solli
Anja Sagen
Hjemmetjenester
Marit Vestad Førlandsås
Familie og mestring
Anita Nord
Merknader og
interkommunale selskap eller interkommunale samarbeidsordninger
MGRS, INNOFF.
Plan, oppmåling, byggesaker - samt bygningsdrift.
Geodata.
Vei, vann og kloakk.
MGB, MGR, Frya RA.
FB og MGL.
Kommunalteknikk
Vidar Rohaugen
IKT
Personalarbeid
Kommunalsjef for personal
og organisasjon
Anne Holsbrekken
Eventuelt undernivå
Avdeling, gruppe e.a.
IKT-avdeling
Personal- og lønnskontor
Bibliotek
Jo Kristian Bartnes
Sissel Hegde
Marit Kamp Lie
Kulturarbeid
Trond Halle
Servicekontor:
- på kommunehuset
- på Sørheim
Hilde Volberg
Margit Steberg
Drift av alle kommunale IKT-anlegg og applikasjoner.
Inkl. forhandlinger, HR, HMS og BHT.
Inkl. kulturarbeid, tilskudd og bistand.
FK, UIM.
Inkl. publikumsmottak og -service, ekstern informasjon, post, arkiv, sentralbord,
fakturering, refusjon, tilskudd, kontering, eiendomsskatt, lokalutleie, økonomioppgaver, og kantine.
5 avdelinger (Snippen, Plassen, Svingen, Kroken, Toppen)
4 avdelinger (Blåbærfjell, Raudhaugen, Kvitberget, Hiet)
Inkl. 1 friluftsavdeling (avd. Hiet).
Ansatt i SFK.
Sykeavdeling
Demensavdeling
Kjøkken
Vaskeri
Hjemmesykepleie i omsorgsboliger
Hjemmesykepleie i bygden
Korttids- og rehabiliteringavdeling
Bolig- og habilitering, inkl.
Flatmoen jobb- og aktivitetssenter
og inkl. basisteam
Helsestasjon og jordmortjeneste
Fysio- og ergoterapi
Kathrine Tøfte
Ella J. Ødegård
Irene Beitmyren
Gunn Stenseth
Monika Gryttingslien
Elin Nystuen Sandvold
Hellen Svelle
Tjenestetildeling
Randi Espe Åberg
Dagaktiviteter for eldre
Psykisk helse
Anne Grethe Lund
Ubesatt
Inkl. nattjeneste.
Margrethe Furuheim
Ingeborg Braastad Hagen
Svanhild Nerli
Inkl. enkeltvedtak om bla. BPA, dagaktivitet for eldre, støttekontakt, avlastning,
omsorgslønn.
Sør-Fron legesenter
Elisiv Teigen
MGPP, MGBV, NAV Sør-Fron.