Resultat pr. avdeling

Dato fra-til:
-
Regnskapsår 2016
Periode
01
1 Hovedlaget
Nr.
Resultat pr. avdeling
for
06
Kontonavn
Salgs- og driftsinntekt
3100
Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri
3110
Medlemskontingent avg.fri
3120
Sponsorinntekter
3130
Gaver
3400
Kommunale tilskudd
3410
Andre tilskudd
3420
Grasrotandel
3900
Annen inntekt avg.fri
3901
Julekalender
3902
Annen inntekt avg.pl.
3910
Inng. deltageravgift
3911
Innbet. egenandeler
3920
Salg av trenings- og profileringstøy
3990
Øreavrunding ved fakturering
Salgs- og driftsinntekt
Varekostnad.
4211
Innkjøp av lodd
4300
Innkj.av tren.støy/profil.tøy/utst.vid.s
4330
Innkjøp varer for videresalg (mat)
4410
Løypekjøring
Varekostnad.
Lønnskostnad
5000
Lønn til ansatte
5092
Feriepenger
5400
Arbeidsgiveravgift
5405
Arbeidsgiveravg. av påløpte
feriepenger
5420
Innberetningspliktig pensjonskostnad
5920
Yrkesskadeforsikring
5990
Annen personalkostnad
Lønnskostnad
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
6000
Avskrivning på bygn./annen fast
eiendom
6300
Leie lokale
6320
Renovasjon, vann, avløp o l
6340
Lys, varme
6390
Div kostnad lokaler
6490
Annen leiekostnad
6540
Utstyr
RAT
Os IL, hovedlaget
Regnskap i år
-8 568,00
-106 778,00
-364 880,80
-95 000,00
0,00
0,00
-21 847,89
-41 262,50
-42 800,00
-5 003,20
-19 613,75
Denne periode
Regnskap i fjor
Budsjett
-93 050,00
-352 262,40
-113 700,00
-37 338,00
-95 000
-390 000
-95 000
-21 696,98
-44 473,00
-38 861,00
-2 809,40
-22 000
-40 000
-15 000
-1 133,00
-0,39
-705 754,53
-705 323,78
-657 000
3 338,00
2 693,70
3 795,60
5 000,00
14 827,30
3 006,00
1 928,55
3 000
4 934,55
3 000
194 331,00
23 319,72
12 437,21
1 492,43
179 105,40
31 742,63
18 306,24
2 031,51
215 000
25 800
13 760
2 000
2 762,60
1 164,00
1 382,60
236 494,98
1 200
2 000
259 760
1 200,00
232 780,36
244 063,05
8 815,72
1 023,00
15 023,34
300,00
6 817,52
13 095,07
47 085,91
1 853,28
18 271,90
5 000
10 000,00
5 000
10 000
Os IL, hovedlaget (242)
6 000
Dato fra-til:
-
Regnskapsår 2016
Periode
01
1 Hovedlaget
Nr.
Resultat pr. avdeling
for
06
Kontonavn
6550
Driftsmateriale
6600
Vedlikehold anlegg
6620
Reparasjon og vedlikehold utstyr
6700
Regnskapshonorar
6800
Kontorrekvisita
6810
Datakostnader
6840
Aviser, tidsskrifter, bøker o l
6860
Møte, kurs, oppdatering o l
6890
Administrasjonskostnader
6900
Telefon
6940
Porto
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
Annen driftskostnad
7100
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
7140
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
7300
Annonser
7320
Markedsføring
7350
Samlinger/sosialt samvær
7410
Gaver Tillitsvalgte/støttespillere
7420
Gave, premier,
7430
Stipend/premiepenger
7500
Forsikringspremie
7700
Div. kostnader
7740
Øredifferanser ved avstemming
7770
Bank- og kortgebyr
7790
Annen kostnad, fradragberettiget
7830
Tilbakeførte fordringer
Annen driftskostnad
Os IL, hovedlaget
Regnskap i år
7 442,32
125 137,79
3 349,86
20 174,66
3 931,00
1 743,75
6 310,76
2 761,17
215 925,96
Denne periode
Regnskap i fjor
9 418,03
1 002,46
117 740,50
6 666,19
12 005,34
3 515,84
1 234,90
3 290,72
5 670,28
5 449,76
487 268,16
Budsjett
5 000
10 000
100 000
10 000
8 000
3 500
5 000
8 000
4 500
180 000
2 500
143,50
5 322,39
5 856,67
4 607,66
4 790,00
10 000,00
0,00
0,00
3,00
7 914,06
128,00
100,00
38 865,28
11 640,91
7 992,00
698,70
893,00
955,00
5 000
8 000
1 000
1 000
2 000
9 964,00
12 000
5 000
6,34
3 121,00
3 000
12 000,00
47 270,95
39 500
Driftskostnader
502 398,90
775 968,64
482 260
8051
Renteinntekt bankinnskudd
8070
Annen finansinntekt
8155
Rentekostnad leverandørgjeld
Årsresultat
-25 293,46
-1 484,72
595,86
-229 537,95
-30 375,16
-561,00
52,84
39 761,54
-174 740
8990
Dekket av/overført egenkapital
-39 761,54
Dato fra-til:
-
Regnskapsår 2016
Periode
01
2 Friidrettsgruppa
Nr.
Resultat pr. avdeling
for
06
Kontonavn
Salgs- og driftsinntekt
3900
Annen inntekt avg.fri
3910
Inng. deltageravgift
Salgs- og driftsinntekt
Varekostnad.
4330
Innkjøp varer for videresalg (mat)
Varekostnad.
Os IL, hovedlaget
Denne periode
Regnskap i fjor
Budsjett
-99,00
-170,00
-300,00
-470,00
0
0,00
241,23
241,23
0
Regnskap i år
-99,00
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
6300
Leie lokale
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
Annen driftskostnad
7350
Samlinger/sosialt samvær
7400
Kontingent, lisenser,
Annen driftskostnad
0,00
175,00
175,00
0
1 000,00
1 000,00
221,78
1 000,00
1 221,78
0
Driftskostnader
1 000,00
1 638,01
0
901,00
1 168,01
0
Årsresultat
8990
Dekket av/overført egenkapital
-1 168,01
Dato fra-til:
-
Regnskapsår 2016
Periode
01
3 Håndballgruppa
Resultat pr. avdeling
for
06
Os IL, hovedlaget
Regnskap i år
Denne periode
Regnskap i fjor
Budsjett
-5 100,00
-9 000,00
-99,00
-14 199,00
-9 000,00
-1 164,00
-10 164,00
0
4 495,00
116,81
920,00
5 531,81
1 485,00
1 485,00
0
60,45
414,01
1 200,00
1 674,46
0,00
0
Driftskostnader
7 206,27
1 485,00
0
Årsresultat
-6 992,73
-8 679,00
0
Nr.
Kontonavn
Salgs- og driftsinntekt
3115
Aktivitetsavgifter
3120
Sponsorinntekter
3900
Annen inntekt avg.fri
Salgs- og driftsinntekt
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
6300
Leie lokale
6540
Utstyr
6860
Møte, kurs, oppdatering o l
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
Annen driftskostnad
7315
Kopiering
7350
Samlinger/sosialt samvær
7450
Deltageravg./startkont.
Annen driftskostnad
8990
Dekket av/overført egenkapital
8 679,00
Dato fra-til:
-
Regnskapsår 2016
Periode
01
4 O-gruppa
-
Nr.
Resultat pr. avdeling
for
06
Kontonavn
Salgs- og driftsinntekt
3100
Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri
3105
Loddsalg
3115
Aktivitetsavgifter
3120
Sponsorinntekter
3410
Andre tilskudd
3600
Leieinntekter anlegg
3900
Annen inntekt avg.fri
3902
Annen inntekt avg.pl.
3910
Inng. deltageravgift
3911
Innbet. egenandeler
3920
Salg av trenings- og profileringstøy
3971
Dugnadsinntekter
Salgs- og driftsinntekt
Varekostnad.
4330
Innkjøp varer for videresalg (mat)
4430
Kart orienteringsgruppa
Varekostnad.
Lønnskostnad
5000
Lønn til ansatte
5400
Arbeidsgiveravgift
Lønnskostnad
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
6250
Bensin, dieselolje
6300
Leie lokale
6490
Annen leiekostnad
6540
Utstyr
6550
Driftsmateriale
6620
Reparasjon og vedlikehold utstyr
6800
Kontorrekvisita
6840
Aviser, tidsskrifter, bøker o l
6860
Møte, kurs, oppdatering o l
6940
Porto
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
Annen driftskostnad
7100
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
Os IL, hovedlaget
Regnskap i år
-1 610,00
-2 985,00
-7 500,00
-9 000,00
-67 496,34
-1 000,00
-114 096,00
0,00
-23 462,00
-3 000,00
-500,00
-6 500,00
-237 149,34
4 308,29
Denne periode
Regnskap i fjor
Budsjett
-9 294,00
-3 466,00
-8 500,00
-9 000,00
-47 626,52
-6 000
-3 000
-8 000
-6 000
-30 000
-11 372,00
-65 000
-33 180,00
-5 700,00
-20 000
-5 000
-1 000
-7 000
-151 000
-7 200,00
-135 338,52
3 265,65
4 032,00
7 297,65
2 000
6 000,00
388,03
6 388,03
18 750,00
20 000
18 750,00
20 000
70,00
1 408,75
0,00
33 573,93
287,37
656,81
131,83
600,00
4 000
2 534,69
3 416,40
20 000
10 000
496,08
2 000
4 308,29
1 010,00
4 320,00
486,39
41 813,25
861,00
2 000
1 300,00
8 479,00
820,00
36 000
7130
7140
7300
Reisekostnad, oppgavepliktig
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Annonser
Dato fra-til:
-
Regnskapsår 2016
Periode
01
4 O-gruppa
-
Nr.
5 634,00
4 882,00
3 951,79
3 342,07
5 000
Resultat pr. avdeling
for
06
Kontonavn
7315
Kopiering
7320
Markedsføring
7350
Samlinger/sosialt samvær
7400
Kontingent, lisenser,
7410
Gaver Tillitsvalgte/støttespillere
7420
Gave, premier,
7430
Stipend/premiepenger
7450
Deltageravg./startkont.
7700
Div. kostnader
7770
Bank- og kortgebyr
7790
Annen kostnad, fradragberettiget
7830
Tilbakeførte fordringer
Annen driftskostnad
Os IL, hovedlaget
Regnskap i år
418,50
5 446,40
8 143,81
530,00
10 489,50
26 515,00
59 231,00
Denne periode
Regnskap i fjor
14 729,84
421,20
4 241,54
5 261,00
37 672,90
3 000,00
40 200,14
Budsjett
2 000
15 000
2 500
2 000
10 000
30 000
1 000
120 611,28
120,00
65,00
270,00
115 635,41
67 500
Driftskostnader
173 120,85
150 162,06
125 500
Årsresultat
-64 028,49
14 823,54
-25 500
8990
Dekket av/overført egenkapital
-14 823,54
Dato fra-til:
-
Regnskapsår 2016
Periode
01
5 Skigruppa
-
Nr.
Resultat pr. avdeling
for
06
Kontonavn
Salgs- og driftsinntekt
3100
Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri
3115
Aktivitetsavgifter
3120
Sponsorinntekter
3130
Gaver
3400
Kommunale tilskudd
3410
Andre tilskudd
3600
Leieinntekter anlegg
3601
Leieinntekt anlegg - arr.
3900
Annen inntekt avg.fri
3902
Annen inntekt avg.pl.
3910
Inng. deltageravgift
3911
Innbet. egenandeler
3920
Salg av trenings- og profileringstøy
3971
Dugnadsinntekter
Salgs- og driftsinntekt
Varekostnad.
4330
Innkjøp varer for videresalg (mat)
4410
Løypekjøring
Varekostnad.
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
6250
Bensin, dieselolje
6300
Leie lokale
6320
Renovasjon, vann, avløp o l
6340
Lys, varme
6490
Annen leiekostnad
6540
Utstyr
6600
Vedlikehold anlegg
6620
Reparasjon og vedlikehold utstyr
6800
Kontorrekvisita
6810
Datakostnader
6840
Aviser, tidsskrifter, bøker o l
6860
Møte, kurs, oppdatering o l
6940
Porto
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
Annen driftskostnad
7040
Forsikring og avgifter transportmidler
7130
Reisekostnad, oppgavepliktig
7140
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Os IL, hovedlaget
Denne periode
Regnskap i fjor
Budsjett
-1 167,00
-8 400,00
-13 500,00
-4 000,00
-27 948,00
-10 800,00
-21 900,00
-30 000
-10 000
-20 000
-42 853,31
-2 000,00
-19 623,46
Regnskap i år
-13 038
-18 173,00
-6 300,00
-69 279,25
-9 600,00
-298,00
-21 200,00
-196 770,56
35 531,25
35 531,25
745,86
7 400,00
500,00
7 347,00
400,00
3 487,50
404,55
20 284,91
2 250,00
-8 195,00
-115 401,00
-8 000,00
-84 312,50
-28 434,00
-80 000
-20 000
-7 760,00
-332 373,96
-10 000
-183 038
14 969,00
39 637,50
54 606,50
15 000
35 000
50 000
909,73
57 770,80
3 472,56
2 847,99
7 320,00
376,00
3 000
10 000
3 500
1 000
3 000
14 850,58
500
1 000
144,00
6 801,00
452,09
94 944,75
3 380,00
-1 690,00
5 000
27 000
500
3 000
7300
RAT
Annonser
6 765,75
Dato fra-til:
-
Regnskapsår 2016
Periode
01
5 Skigruppa
-
Nr.
14 068,44
Os IL, hovedlaget (242)
15 000
Resultat pr. avdeling
for
06
Kontonavn
7315
Kopiering
7320
Markedsføring
7350
Samlinger/sosialt samvær
7400
Kontingent, lisenser,
7410
Gaver Tillitsvalgte/støttespillere
7420
Gave, premier,
7430
Stipend/premiepenger
7450
Deltageravg./startkont.
7700
Div. kostnader
7770
Bank- og kortgebyr
7790
Annen kostnad, fradragberettiget
7830
Tilbakeførte fordringer
Annen driftskostnad
Os IL, hovedlaget
Regnskap i år
Denne periode
Regnskap i fjor
1 327,11
Budsjett
500
124 390,99
117,00
30 780,54
7 675,00
710,00
18 303,50
28 000,00
45 954,00
6 353,75
50,00
65,00
300,00
154 067,23
101 400
Driftskostnader
180 207,15
303 618,48
178 400
8155
Rentekostnad leverandørgjeld
Årsresultat
-16 563,41
23,99
-28 731,49
-4 638
8990
Dekket av/overført egenkapital
40 567,13
12 925,00
1 439,50
7 984,50
26 500,00
23 475,00
957,00
200,00
28 731,49
15 000
12 000
10 000
15 000
20 000
10 000
400
Dato fra-til:
-
Regnskapsår 2016
Periode
01
6 Barneidrett
Nr.
Resultat pr. avdeling
for
06
Kontonavn
Salgs- og driftsinntekt
3115
Aktivitetsavgifter
3120
Sponsorinntekter
3410
Andre tilskudd
3900
Annen inntekt avg.fri
Salgs- og driftsinntekt
Varekostnad.
4400
Trening/Instruksjon
Varekostnad.
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
6300
Leie lokale
6340
Lys, varme
6540
Utstyr
6700
Regnskapshonorar
6860
Møte, kurs, oppdatering o l
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
Annen driftskostnad
7315
Kopiering
7350
Samlinger/sosialt samvær
7830
Tilbakeførte fordringer
Annen driftskostnad
Os IL, hovedlaget
Regnskap i år
Denne periode
Regnskap i fjor
-27 000,00
-6 000,00
-24 370,09
-1 386,00
-58 756,09
-35 400,00
-6 000,00
-16 352,57
-2 533,00
-60 285,57
0,00
720,00
720,00
23 810,00
13 504,00
1 632,69
Budsjett
-30 900
-25 000
-55 900
0
17 800
1 457,31
4 000
822,00
26 089,31
15 136,69
21 800
2 000
2 030,98
2 423,00
2 400,00
4 823,00
Driftskostnader
28 120,29
20 679,69
23 800
Årsresultat
-30 635,80
-39 605,88
-32 100
8990
Dekket av/overført egenkapital
265,98
1 765,00
39 605,88
2 000
Dato fra-til:
-
Regnskapsår 2016
Periode
01
7 Trim
-
Nr.
Resultat pr. avdeling
for
06
Kontonavn
Salgs- og driftsinntekt
3100
Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri
3115
Aktivitetsavgifter
3120
Sponsorinntekter
3400
Kommunale tilskudd
3410
Andre tilskudd
3900
Annen inntekt avg.fri
3910
Inng. deltageravgift
Salgs- og driftsinntekt
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
6300
Leie lokale
6340
Lys, varme
6540
Utstyr
6550
Driftsmateriale
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
Annen driftskostnad
7315
Kopiering
7320
Markedsføring
7350
Samlinger/sosialt samvær
7410
Gaver Tillitsvalgte/støttespillere
7420
Gave, premier,
7450
Deltageravg./startkont.
7790
Annen kostnad, fradragberettiget
7830
Tilbakeførte fordringer
Annen driftskostnad
Driftskostnader
Årsresultat
8990
Dekket av/overført egenkapital
Os IL, hovedlaget
Regnskap i år
-10 500,00
-8 500,00
-356,97
-1 683,00
-1 030,00
-22 069,97
19 610,00
Denne periode
Regnskap i fjor
Budsjett
-410,00
-11 400,00
-8 500,00
-1 050,00
-1 000
-12 000
-6 000
-3 500
-2 471,00
-13 970,00
-37 801,00
-1 000
-23 500
11 499,00
1 632,74
162,86
51,48
13 346,08
17 500
5 000
7 029,62
3 739,32
526,97
510,00
1 000,00
2 871,00
1 600,00
130,00
600,00
10 977,29
26 639,62
24 323,37
25 000
4 569,65
-13 477,63
1 500
19 610,00
3 565,62
1 859,00
935,00
670,00
13 477,63
1 500
19 000
1 000
6 000
Dato fra-til:
-
Regnskapsår 2016
Periode
01
9 Tos Arena
-
Nr.
Resultat pr. avdeling
for
06
Kontonavn
Salgs- og driftsinntekt
3120
Sponsorinntekter
3400
Kommunale tilskudd
3600
Leieinntekter anlegg
3602
Paybackavtaler
3900
Annen inntekt avg.fri
3902
Annen inntekt avg.pl.
Salgs- og driftsinntekt
Varekostnad.
4410
Løypekjøring
4411
Snøproduksjon
4412
Brøyting
Varekostnad.
Lønnskostnad
5000
Lønn til ansatte
5092
Feriepenger
5400
Arbeidsgiveravgift
5405
Arbeidsgiveravg. av påløpte
feriepenger
Lønnskostnad
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
6000
Avskrivning på bygn./annen fast
eiendom
6250
Bensin, dieselolje
6320
Renovasjon, vann, avløp o l
6340
Lys, varme
6490
Annen leiekostnad
6540
Utstyr
6550
Driftsmateriale
6600
Vedlikehold anlegg
6800
Kontorrekvisita
6810
Datakostnader
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
Annen driftskostnad
7300
Annonser
7320
Markedsføring
7350
Samlinger/sosialt samvær
7500
Forsikringspremie
7700
Div. kostnader
7770
Bank- og kortgebyr
7790
Annen kostnad, fradragberettiget
Os IL, hovedlaget
Regnskap i år
-72 500,00
-46 000,00
-65 345,63
Denne periode
Regnskap i fjor
Budsjett
-40 000
-50 000
-110 000
-5 000
-211 560,63
-33 600,00
-50 000,00
-60 599,07
-2 574,00
-147 274,00
-2 072,00
-296 119,07
43 094,25
145 760,12
13 287,50
202 141,87
44 112,50
176 916,69
1 000,00
222 029,19
40 000
170 000
0,00
85 416,50
0,00
0,00
0,00
0,00
85 416,50
-27 715,00
-205 000
210 000
0
127 304,95
252,03
2 310,12
24 022,31
12 030,00
1 720,50
478,95
3 405,66
2 313,37
46 532,94
22 904,00
1 805,00
730,06
67,00
3 069,14
4 795,44
20 269,38
5 843,52
3 000
3 000
20 000
6 000
4 225,10
13 541,11
67,20
3 794,43
182 910,27
5 000
15 000
132,91
1 406,26
11 669,00
1 855,00
20,00
2 500
54 500
3 000
2 500
12 000
2 000
500
RAT
Os IL, hovedlaget (242)
Dato fra-til:
-
Regnskapsår 2016
Periode
01
9 Tos Arena
-
Nr.
Resultat pr. avdeling
for
06
Kontonavn
Annen driftskostnad
Driftskostnader
8151
Rentekostnad banklån
8155
Rentekostnad leverandørgjeld
Årsresultat
8990
Dekket av/overført egenkapital
Os IL, hovedlaget
Regnskap i år
Denne periode
Regnskap i fjor
Budsjett
25 506,06
15 083,17
20 000
274 180,87
505 439,13
284 500
51 439,67
58 184,02
31,34
267 535,42
50 000
114 059,91
-267 535,42
129 500
Dato fra-til:
-
Regnskapsår 2016
Periode
01
10 Gåstjønnåshytta
Resultat pr. avdeling
for
06
Os IL, hovedlaget
Denne periode
Regnskap i fjor
Budsjett
-32 710,00
-9 500,00
-4 058,00
-46 268,00
-32 522,00
-31 000
-7 176,00
-39 698,00
-31 000
6 446,60
1 687,50
8 134,10
7 665,40
1 125,00
8 790,40
9 000
3 000
12 000
1 113,21
1 272,24
295,74
600
1 500
1 356,87
4 038,06
500,04
1 293,25
8 126,31
1 113,84
34 730,55
45 763,99
10 000
12 100
5 124,00
5 124,00
1 000,00
4 990,00
5 990,00
1 000
5 000
6 000
Driftskostnader
17 296,16
60 544,39
30 100
8051
Renteinntekt bankinnskudd
Årsresultat
-1 432,06
-30 403,90
-2 515,30
18 331,09
-900
Nr.
Kontonavn
Salgs- og driftsinntekt
3100
Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri
3130
Gaver
3900
Annen inntekt avg.fri
Salgs- og driftsinntekt
Varekostnad.
4330
Innkjøp varer for videresalg (mat)
4410
Løypekjøring
Varekostnad.
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
6250
Bensin, dieselolje
6320
Renovasjon, vann, avløp o l
6540
Utstyr
6550
Driftsmateriale
6600
Vedlikehold anlegg
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
Annen driftskostnad
7420
Gave, premier,
7500
Forsikringspremie
Annen driftskostnad
8990
Dekket av/overført egenkapital
Regnskap i år
-18 331,09
Dato fra-til:
-
Regnskapsår 2016
Periode
01
11 Fotball
Nr.
Resultat pr. avdeling
for
-
07
Kontonavn
Salgs- og driftsinntekt
3120
Sponsorinntekter
3130
Gaver
3410
Andre tilskudd
3900
Annen inntekt avg.fri
3971
Dugnadsinntekter
Salgs- og driftsinntekt
Lønnskostnad
5000
Lønn til ansatte
5400
Arbeidsgiveravgift
Lønnskostnad
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
6340
Lys, varme
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
Annen driftskostnad
7100
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
7101
Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA-fri
7740
Øredifferanser ved avstemming
7790
Annen kostnad, fradragberettiget
Annen driftskostnad
Driftskostnader
Årsresultat
Os IL, hovedlaget
Regnskap i år
-3 000,00
0,00
-13 743,29
-396,00
Denne periode
Regnskap i fjor
Budsjett
-3 000,00
-17 139,29
-21 709,45
-2 386,60
0,00
-27 096,05
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
6 446,86
6 446,86
6 282,58
6 282,58
0
0,08
20 813,47
20 813,47
0
6 446,94
27 096,05
0
-10 692,35
0,00
0
0,00
0,00
0,08