Tabell 1.1.7

Tabell 1.1.7
a) Vekst i antall ansatte, stillinger og årsverk fra 2011 til 2016. Totalt for hele kommunesektoren, samt for utvalgte tjenesteområder. Tall per 1. desember det enkelte år.
Antall ansatte, stillinger og årsverk
Vekst i antall ansatte, stillinger og årsverk
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014-2015
2015-2016
2010 - 2015
I alt
Ansatte
Stillinger
Årsverk
444 851
494 258
348 102
449 744
499 695
352 975
456 040
508 190
357 917
459 054
511 646
360 957
461 349
515 228
363 122
465 200
529 783
370 527
1,1 %
1,1 %
1,4 %
1,4 %
1,7 %
1,4 %
0,7 %
0,7 %
0,8 %
0,5 %
0,7 %
0,6 %
0,8 %
2,8 %
2,0 %
4,6 %
7,2 %
6,4 %
Helse/pleie/omsorg
Ansatte
Stillinger
Årsverk
184 024
200 029
126 242
188 993
205 429
129 524
193 150
209 538
132 504
195 491
212 202
134 793
199 206
216 659
136 949
202 448
224 522
141 791
2,7 %
2,7 %
2,6 %
2,2 %
2,0 %
2,3 %
1,2 %
1,3 %
1,7 %
1,9 %
2,1 %
1,6 %
1,6 %
3,6 %
3,5 %
10,0 %
12,2 %
12,3 %
Undervisning
Ansatte
Stillinger
Årsverk
148 785
168 337
125 140
149 380
168 842
125 515
149 679
169 011
125 891
149 747
169 187
126 023
150 944
170 372
126 906
151 431
173 730
128 011
0,4 %
0,3 %
0,3 %
0,2 %
0,1 %
0,3 %
0,0 %
0,1 %
0,1 %
0,8 %
0,7 %
0,7 %
0,3 %
2,0 %
0,9 %
1,8 %
3,2 %
2,3 %
Barnehager
Ansatte
Stillinger
Årsverk
47 225
49 974
38 023
48 453
51 123
39 164
48 598
51 123
40 338
48 664
51 050
40 258
48 762
50 948
40 379
48 025
50 639
40 271
2,6 %
2,3 %
3,0 %
0,3 %
0,0 %
3,0 %
0,1 %
-0,1 %
-0,2 %
0,2 %
-0,2 %
0,3 %
-1,5 %
-0,6 %
-0,3 %
1,7 %
1,3 %
5,9 %
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
1,1 %
1,4 %
0,7 %
1,1 %
1,7 %
0,7 %
1,4 %
1,4 %
0,8 %
2014-2015
0,5 %
0,7 %
0,6 %
b) Vekst i antall ansatte, stillinger og årsverk fra 2005 til 2015. Totalt for hele kommunesektoren. Tall per 1. desember det enkelte år.
Vekst i antall ansatte, stillinger og årsverk
I alt
Ansatte
Stillinger
Årsverk
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009 - 2010 2010 - 2011
1,1 %
2,8 %
1,7 %
2,3 %
1,1 %
1,8 %
2,0 %
2,9 %
1,7 %
2,0 %
1,1 %
1,6 %
1,6 %
3,2 %
2,7 %
2,0 %
0,8 %
2,7 %
2015-2016
2011 - 2016
0,8 %
4,6 %
2,8 %
7,2 %
2,0 %
6,4 %
Antall ansatte, stillinger og årsverk
I alt
Ansatte
Stillinger
Årsverk
2005
399 600
441 805
306 280
2006
404 162
450 794
311 036
2007
415 443
463 800
320 970
2008
422 507
471 678
329 640
2009
432 230
481 181
336 260
2010
436 985
486 474
338 950
2011
444 851
494 258
348 102
2012
449 744
499 695
352 975
2013
456 040
508 190
357 917
2014
459 054
511 646
360 957
2015
461 349
515 228
363 122
2016
465 200
529 783
370 527