Tildelinger gis fra Meltzerfondet som skal gå til

Tildelinger gis fra Meltzerfondet som skal gå til vitenskapelig virksomhet ved UiB.
Tildelinger til forskningstermin 2017 – UiB
Fornavn
Etternavn
Fakultet
Tildeling
Erik
Tonning
Det humanistiske fakultet
103 000
Myriam
Coco
Det humanistiske fakultet
40 000
Paal
Bjørby
Det humanistiske fakultet
103 000
Scott
Rettberg
Det humanistiske fakultet
103 000
Kari
Jegerstedt
Det humanistiske fakultet
35 000
Gunnar
Knutsen
Det humanistiske fakultet
104 700
Hallvard
Fossheim
Det humanistiske fakultet
103 000
Carola
Freiin von Villiez
Det humanistiske fakultet
103 000
Jill Walker
Rettberg
Det humanistiske fakultet
103 000
Terje
Einarsen
Det juridiske fakultet
60 000
Erling
Husabø
Det juridiske fakultet
150 000
Martin
Fernø
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
110 000
Bjørn Ian
Dundas
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
46 600
Karl W.
Törnroos
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
63 500
Leiv K.
Sydnes
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
88 500
Berit Oline
Hjelstuen
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
58 000
Atle
Rotevatn
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
150 000
Gunn
Mangerud
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
134 050
Anders
Goksøyr
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
120 000
Magne
Haveraaen
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
150 000
Helwig
Hauser
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
150 000
Elon
Gullberg
Det medisinsk-odontologiske fakultet
150 000
Marion
Gullberg
Det medisinsk-odontologiske fakultet
150 000
Rolf
Reed
Det medisinsk-odontologiske fakultet
150 000
Anne Isine
Bolstad
Det medisinsk-odontologiske fakultet
62 000
Kathrine
Skarstein
Det medisinsk-odontologiske fakultet
62 000
Eystein
Husebye
Det medisinsk-odontologiske fakultet
150 000
Esperanza Diaz
Det medisinsk-odontologiske fakultet
53 000
Nina
Øyen
Det medisinsk-odontologiske fakultet
102 000
Dag
Moster
Det medisinsk-odontologiske fakultet
150 000
Sieghard
Beller
Det psykologiske fakultet
65 000
Andrea
Bender
Det psykologiske fakultet
65 000
Nora
Wiium
Det psykologiske fakultet
105 000
Rune
Krumsvik
Det psykologiske fakultet
117 000
Marguerite Daniel
Det psykologiske fakultet
70 000
Csaba
Veres
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
40 000
Ole
Vetaas
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
40 965
Asbjørn
Grønstad
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
45 000
Hans K.
Hvide
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
65 520
Gunnar
Grendstad
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
70 000
Jonas
Linde
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
70 000
Lars
Blichner
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
30 000
Per
Lægreid
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
75 000
Ishtiaq
Jamil
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
50 000
Ole
Olsen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
40 000
Ann
Nilsen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
40 000
Knut
Helland
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
50 000
Frode
Storaas
Universitetsmuseet i Bergen
64 000
Trond
Lødøen
Universitetsmuseet i Bergen
40 760