Kurs og akademi vår 2017 base 2 filetype pdf

Kurs og akademi for
Base 2
Vår 2017
Til alle foresatte på base 2
Vi starter våren med denne kurskatalogen med spennende kurs og
aktiviteter. Alle kan melde seg på, men pass på at de ikke kolliderer
med hverandre. Det er et begrenset antall plasser på de ulike
akademiene og kursene, men alle skal få være med på to aktiviteter.
«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder også i år.
Årets aktiviteter:
I år er oppsettet rundt aktiviteter litt annerledes enn foregående år. I
år deles aktivitetene inn i akademier, kurs og klubb.
Akademi:
Et akademi er en aktivitet som går over en lengre periode. Her får
barna gå i dybden på et emne. Her er det påmelding.
Kurs:
Et kurs er en aktivitet som varer over en kortere periode. Her får
barna testet ut en aktivitet. Her er det påmelding.
Klubb:
Klubb er læringsstøttende aktiviteter som man ikke trenger å melde
seg på. Klubbaktivitetene kommer til å variere fra uke til uke. Disse
kommer til å foregå på basen.
Frist for påmelding er mandag 20. januar
Lenke til påmeldingskjema får du tilsendt på e-post i ukebrevet.
Spørsmål angående tilbudet eller påmeldingsskjema kan sendes til
[email protected]
KURS : KUNST OG DESIGN
Uke 5-22
Kursleder: Anne Gry + Sølvi
Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
Anne Gry er utdannet grafisk designer og brenner for å skape og bruke
sine kreative sider. Sølvi er engasjert i kunst og design og liker å bruke
sine kreative sider. Anne Gry og Sølvi hadde Kunst og design i høst.
Mandag uke 5-13
14.30-16.00
15. plasser
Mandag uke 14-22
14.30-16:00
15. plasser
Barna arbeider med ulike teknikker og materialer og bruker sin
kreative tenkning til å forme og skape ulike design, kunst og arkitektur.
Vi lager også utstillinger der vi viser fram det vi har laget.
I år har vi valgt å dele kunst og design opp i 2 grupper slik at flere kan
være med. Derfor heter det ikke lenger akademi men kurs.
AKADEMI: DANS
Uke 5- 22
Kursleder: Sølvi
Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek
Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
Sølvi er utdannet danser og har drevet med dans i nesten 10 år. Sølvi
engasjerer barna gjennom bevegelse og musikk og lar dem utfolde seg
gjennom sansemessige erfaringer. Sølvi hadde dans i høst med barna.
Onsdag uke 5-22
14.30-16.00
15 plasser
Barna øver til musikk og får mulighet til å bruke sine danseferdigheter,
samt lærer nye av danseinstruktøren vår på AKS. Barna får muligheten
til å utfolde seg innenfor ulike dansestiler
AKADEMI: ALLIDRETT
Uke 5-22
Kursleder: Rasmus
Målområde 2: fysisk aktivitet og lek
Rasmus er base 2 sin store «sportshelt». Rasmus har gått 3 år på
idrettslinja og er aktivt engasjert i sport og idrett. Rasmus hadde
allidrett i høst med barna.
Fredag
14.30-16.00
20 plasser
Barna vil leke og være med i aktiviteter der sanser, motorikk og
koordinasjon blir utfordret. Gjennom de ulike aktivitetene vil vi legge
fokuset på samarbeid og Fair play.
KURS: SJAKK
Uke 5-10
Kursleder: ekstern kursholder, NSKU
Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
Målområde 5: Lekser og fordypning
Kurs for nybegynnere. Barna lærer om de ulike brikkene og
hvordan man spiller sjakk.
«Kurset starter tirsdag 31. januar og varer til og med tirsdag 7. mars,
med fri i uke 8, det vil si 5 ganger.
Uke 5-10
Tirsdag
14.30-15.30
16 plasser
Deltagerne blir medlemmer i Nordstrand sjakklubbs ungdom (NSKU).
Medlemskapet utgjør kr. 150,- pr. år, og medfører ingen forpliktelser.
Navn, adresse og fødselsdato registreres i NSKUs medlemsregister.
NSKUs medlemmer meldes deretter inn i Oslo sjakkrets’ ungdom
(OSU) og Ungdommens sjakkforbund (USF), da NSKU er medlem av
disse organisasjonene. Opplysningene slettes etter ca. et år dersom
medlemskapet ikke fornyes.»
Påmeldingsslippen blir sendt ut til de som får plass.
KURS: KJØKKENGRUPPE
Uke 5-22
Kursleder: Maria + Ingrid
Målområde 3: Mat og helse
Maria er engasjert i både mat og helse. Maria er flink til å aktivisere
barna og skape trygge rammer i hverdagen. Ingrid er engasjert i både
mat og helse og er flink til å bruke sine kreative sider til å skape god
matlaging på kjøkkenet.
Uke 5-10
Torsdag
14.30-16.00
14 plasser
Uke 11-16
Torsdag
14.30-16.00
14 plasser
Uke 17- 22
Torsdag
14.30-16.00
14 plasser
Vi lager enkle matretter og har fokus på et variert kosthold. Barna
lærer grunnleggende ferdigheter på kjøkkenet når det kommer til
kokkelering, kosthold og hygiene.
KURS: NYSGJERRIGPER
Uke 5-22
Kursleder: Rasmus
Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
Målområde 5: Lekser og fordypning
Rasmus er nysgjerrig av natur og liker å få med barna på å utforske
store og små spørsmål. Rasmus hadde også dette kurset i høst og har
selv vært på kurs om nysgjerrigpermetoden.
Uke 5-10
Torsdag
14.30-16.00
15 plasser
Uke 11-16
Torsdag
14.30-16.00
15 plasser
Uke 17-22
Torsdag
14.30-16.00
15 plasser
Nysgjerrigper er et kurs hvor barna jobber med et prosjekt som pirrer
nysgjerrigheten. Her kommer barna til å forske for å få svar på et
spørsmål. Et slikt spørsmål kan være: Hvorfor får vi grått hår?
KURS: DRAMA
Uke 10-14
Kursleder: Ingrid
Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
Ingrid har bachelorutdanning i musikkteater. Ingrid er glad i teater og
flink til å engasjere barna. I dette kurset skal vi jobbe med
improvisasjon, kroppsbeherskelse og mimikk.
Uke 10-14
Fredag
15.00-16.00
15 plasser
Barna lærer om teater og jobber seg etter hvert opp mot å sette opp
et lite teaterstykke.
KURS: KOR
Uke 16-20
Kursleder: Ingrid og Tiri
Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
Ingrid har bachelorutdanning i musikkteater. I dette kurset skal vi
jobbe med å synge, pust og musikalske uttrykk.
Uke 16-20
Fredag
15.00-16.00
20 plasser
På koret vil barna lære å kjennesangglede gjennom ulike sangleker og
–øvelser. De skal også øve på et musikalsk innslag til
sommeravslutningen.
KURS: TURN
Kursleder: Nordstrand turn
Målområde 2: fysisk aktivitet og lek
I samarbeid med Nordstrand turnforening vil vi dette semesteret tilby
turn for elevene på base 2-4. det vil foregå i Leirskallen turnhall med
instruktører fra Nordstrand turnforening.
Tirsdag uke 5-13
14.30-16.30
20 plasser
Tirsdag uke 14-22
14.30-16:30
20 plasser
Det kommer til å være stor pågang på få plasser, så det er viktig at de
som melder seg på er innstilt på å være med hver gang.
KLUBB: FORSKERFØTTER OG LESERØTTER
Uke 5-22
Ansvarlig: Tiri
Målområde: Natur, teknikk og miljø
Målområde 5: Lekser og fordypning
Tiri går på kurs i «Forskerføtter og leserøtter» dette semesteret, og
skal gå gjennom 20 økter sammen med elevene. «Forskerføtter og
leserøtter» er et prosjekt fra Naturfagssenteret
Uke 5-22
Onsdag
15.00-16.00
Ingen påmelding
KLUBB:
Uke 5-22
Ansvarlig: Maria og Tiri
Målområde 5: Lekser og fordypning
Klubb er læringsstøttende aktiviteter som ikke har fast påmelding.
Klubbaktivitetene kommer til å variere fra uke til uke. Disse kommer
til å foregå på basen.
Hvilken klubber som kommer hvilke uker, vil stå på ukeplanen og vil
variere.