Fylkesplan v/ Anne Marit Mevassvik, Trøndelag FK

www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
KS-konferansen 2017
Kommunenes Trøndelag
7. mars 2017
Fylkesplan 2018-2030
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
Fylkeskommunen er tjenesteprodusent, styringsmakt og samfunnsutvikler
Målet til regjeringa er å utvikle et folkevalgt mellomnivå som spiller godt på lag med stat og kommune, og som:
- kan gripe sentrale utfordringer i samfunnet
- legge til rette for vekst og utvikling i alle deler av landet
Gi strategisk
retning
Samordne
Mobilisere
Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
Visjon
Retningsmål
Innenfor hvert temaområde:
• Bolyst og livskvalitet
• Kompetanse, verdiskaping og naturressurser
• Senterstruktur og kommunikasjoner
Strategier
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
«Å knytte fylket sammen»
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
«Å knytte fylket sammen»
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
«Å knytte fylket sammen»
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
«Å knytte fylket sammen»
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke