Klikk her

Tur1:TurenTisleidalenRundt
TurentardegfraStorefjell,igjennomkulturlandskapmedbeitendesauer,
morsomstisykling,oppihøydenmedpanoramautsikttilJotunheimen.Videreer
deterelvaTisleiaogTisleifjordensomfølgerdegtilbaketilGolsfjellet.Densiste
delenavturensyklerdupåMjølkevegen.TurenTisleidalenRundtergodtskiltet
ogbugneravfinerasteplasserhelerunden.
Somregelgårdutørrskoddoverelvasomkryssersykkelstien
FraStorefjelltarduførsteveitilvenstre,Kampegutu,ogsyklerseterveienforbiKamben
Høyfjellshotell.DukommersnartnedtilGolsfjellveienogfølgerdennenoenmeterførskiltviser
veienvidereogdutaravtilvenstre.Nåkommerdetførstestykkemedkjerreveiogsti,såherer
detanledningtilåhadetgøyiterrenget.Etteråhakryssetriksveien,tråkkerduheleveienopp
kneikenetilturenshøyestepunkt,Spekebakk.HerfårdupanoramautsiktoverGolsfjelletoghele
veientilhøyetopperiJotunheimen.Littmersyklingpåstisåerduveddeneldgamlesetra
Hølungset.TaetstoppforåseetterdenfineogureddeLavskrika,fuglenmeddenrustrøde
fargenpåvingen.Nåbærerdetnedover,forbiidylliskeStogofjordenmeddetrødebåtnaustet,
hvordeterfintmedenrast.Følgskiltingenheleveien,dufårsnartlittmersti,kanskjemåduta
avdegpåbeinanårdukrysserelva,somrennerfrafjorden.Somregelgårdutørrskoddoverfra
steintilstein.Duersnarttilbakepåveiogdetgårrasktnedover.Erdetiblomstringstiden,taet
stoppforåbeundrefjelletskanskjefinesteblomstereng,denvedHærvasstølen.Viderebærer
detnedmotRV51,somdufølger,såkrysseretterknappe2km.NåerdupåMjølkevegensom
dusykler,viaFurusetmeddenfinemjølkerampa,tilbaketilGolsfjellet.Dusyklerover
demningenvedTisleifjorden,førdukommertilBualiaogalpinbakkene,hvordusyklerstien
langsveien.RettetterBualiasvingerMjølkeveienmothøyreogdufølgerdentilBjødnalia,forbi
enavalpinbakkenetilStorefjell,førduerovenforKamben,hvorduvarpåstarten.Sisteetappe
ersomdenførste,nåoppbakkenetilStorefjell,såhererdetlettegirsomgjelderdetkorte
stykket.Nåblirdetkanskjeetbesøkisvømmebassengetforlitttrøttebein?
Fakta:
• Lengdeca.50km
• Terreng:Fjellveierca.42km,stica.8km.
• Middelskrevendepga.sti,kjerreveioglengden
• Egnersegikkeforsykkeltralle
• HøyestepunktSpekebakkca.1050moh.