Program for gratis temadag

Program for gratis temadag
Onsdag 15. mars 2017 kl. 9.00 – 14.30
Vogtsgate 17, Moss (tidligere Statens Hus)
Målgrupper: ansatte i kommuner og sykehus med arbeidsområder
innen demensomsorg og rus/psykisk helse
Med forbehold om mindre justeringer i programmet
08.30 – 09.00
Registrering, vann/te/kaffe tilgjengelig
09.00 – 10.00
Velkommen!
- Program for dagen
- Nyheter siden forrige samling
- Oppfølging / åpen post
10.00 – 10.15
Pause
10.15 – 11.15
Presentasjon av foreløpig arbeid: Nasjonal faglig retningslinje om
utredning av demenssykdom og oppfølging av personer med demens og
deres pårørede
v/Hilde Heimli og Jørgen Wagle, Helsedirektoratet
11.15 – 12.00
Lunch
12.00 – 14.00
Presentasjon av alderspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Østfold
v/overlege Carmen Oelze.
Fagtema: Rusrelatert demens
Henvendelser til poliklinikken og andre utfordringer
Dialog, spørsmål og meningsutvekslinger
14.00 - 14.30
Oppsummering og hva vil vi ha fokus på neste gang?
14.30
Takk for i dag – og vel hjem!
Spørsmål/påmelding til [email protected] senest torsdag 9. mars
kl. 12.00. Husk å oppgi evt. allergier! Hvis mange påmeldte må arrangørene prioritere at
alle kommuner får delta – det er begrenset kapasitet på møterommet (ca. 50 deltagere).
Velkommen!