Ukeplan uke 10 filetype pdf

UKEPLAN FOR 2. TRINN UKE 10
Ukas gullregel: Vi kommer presis til timene
Mandag 06.03
Tirsdag 07.03
Onsdag 08.03
Torsdag 09.03
Fredag 10.03
08.15-08.30
08.15-08.30
08.15-08.30
08.15-08.30
08.15-08.30
Morgenåpning
Morgenåpning
Morgenåpning
Morgenåpning
Morgenåpning
Start: 08:30
Start: 08:30
Start: 08:30
Start: 08:30
Start: 08:30
TIEY – Norsk
Leseforståelse og
lesestrategier
TIEY – Norsk
Leseforståelse og
lesestrategier
TIEY-regning
Lesing og
TIEY – Norsk
Leseforståelse og
lesestrategier
Bruke tallinja til
skriving
Leseforståelse
tallinja til å plassere og lesestrategier
beregninger. Bruke
KRLE
Påsken
Musikk:
Lyttetrening og
musikkinstrumente
Engelsk:
r
Clothes and colours Gym:
Kroppsøvelser
Slutt kl.13.30
Slutt kl.13.30
tallstørrelser.
Ukas elev
Regning
Bruke tallinja til
Bibliotek: 2.1 og
2.2
beregninger.
Bruke tallinja til
Samfunnsfag/Natur
-fag:
å plassere
Slutt kl.13.00
tallstørrelser.
Sola, jorda og
månen
Slutt kl.13.00
Slutt kl.13.30
AKS: 0730-0800:
AKS: 0730-0800:
AKS: 0730-0800:
AKS: 07300800:
AKS: 0730-0800:
Rundstykker og egg
Grøt
Brødmat
Grøt
Ostesmørbrød
1330-1400: Brødmat
1330-1400: Brødmat
1330-1400: Brødmat
1345-1430: Utetid
1345-1430: Utetid
1345-1430: Utetid
1430-1500: Leksetid
1430-1530: LSA
1430-1530: LSA
1430-1600:
Vi jobber med
Vi jobber med:
Spill
Spørre ord og
Tallene til 100 og
Kpk/tegning
spørresetninger
regnestrategier
1530-1600: Leksetid
1530-1600: Leksetid
1300-1330:
Brødmat 13151400: Utetid
1300-1400: Utetid
1400-1430:
Brødmat
1400-1600: Spill
1430- : Film
Kpk/tegning
Idrettshall, Maling,
Hobby
Konstruksjon
Hobby
Idrettshall
Idrettshall
Håndballskole (P)
Konstruksjon,
Konstruksjon
Kpk/tegning
Kpk/tegning
Hentes på
Hobby, Perling
Spill
Spill
Apalløkka 1630
Basket(P) 1600-45
Stenger 1700
Stenger 1700
Stenger 1700
Stenger 1700
Info. til foresatte fra skolen:
•
•
•
Vennligst sørg for at ditt barn har tilstrekkelig med klesskift på skolen.
Orddiktat, fredager: Vi ønsker at dere sammen med eleven utforsker hva ordet/begrepet betyr,
lage en setning med ordet, kan ordet brukes på andre måter osv.
Mattelekser og skrivelekser leveres inn torsdag. Lesemappen leveres fredag.
Lekser:
Mattelekse: I Radius 2 s. 94 og 95
- Tell fra 20-0 med femmere, baklengs.
- Tell fra 100-0 med tiere, baklengs.
- Tell fra 10-0 med toere, baklengs.
•
Leselekse: Les i boken i lesemappa 15-20 minutter hver dag. Bruk leseskjema!
•
Skrivelekse: Gjør skriveleksen i norsk skrivebok
Ukas ord, begreper og høyfrekvente ord: tid, med, nærmeste, døgn, måned
Her er oversikt over trinnkontaktene for 2. trinn:
2.1: Hilde - mamma til Kaja: [email protected]
2.1: Dave - pappa til Leon: [email protected]
2.2: Hilde - mamma til Elise (FAU): [email protected]
2.2: Beate - mamma til Victoria: [email protected]
2.3: Helle - mamma til Vår (FAU): [email protected]
2.3: Bjørn - pappa til Elias (FAU vara): [email protected]
2.4: Bente - mamma til Marte: [email protected]
2.4: Mari - mamma til Froste: [email protected]
Ønsker alle en god helg hilsen:
Trinh, Sucre, Else, Liv, Tommy, Synnøve , Uma og Anette