Ukeplan uke 9 - 2017

FROLAND SKOLE
4820 FROLAND
Ukeplan for 7A
Uke 9, 27. februar - 3. mars
Ukas fokus: Vi er positive når vi møter andre.
Norsk
Matematikk
Lære å planlegge en faktatekst
Lære å bruke kilder
Kunne lese og forstå ukas tekst
Kunne tegne og konstruere vinkler, mangekanter og sirkel
Samfunnsfag
Kunne beskrive sammenhengen mellom klima og landskapstyper
Naturfag
Kunne beskrive hvilke konsekvenser vårt energiforbruk har for miljøet
KRLE
Kunne fortelle om buddhismen
Engelsk
Mandag
På skolen
Norsk
Zeppelin språkbok
side 160-165
Tirsdag
På skolen
Matematikk
Grunntall 7b
Kapittel 8
Plangeometri
Naturfag
Yggdrasil side 122- Musikk
131
Norsk
Zeppelin språkbok
side 160-165
Matematikk
Grunntall 7b
Kapittel 8
Plangeometri
Engelsk
Gjennomgang og
jobbing med ukas
tekster.
Preposisjonsuttrykk
Musikk
Onsdag
På skolen
Naturfag
Yggdrasil side
122-131
Torsdag
På skolen
Kroppsøving
Norsk
Låning
Kunst og
håndverk
Naturfag
Yggdrasil side
122-131
Samfunnsfag
s. 114-123
Fredag
På skolen
Samfunnsfag
s. 114-123
Matematikk
Grunntall 7b
Kapittel 8
Plangeometri
Kroppsøving
Norsk
Zeppelin
språkbok side
160-165
Krle
Del C Buddhisme
Vivo side 292- 301
Engelsk
Show and tell
Kunst og håndverk
Krle
Del C Buddhisme
Vivo side 292301
Lekse til tirsdag
Lekse til onsdag
Matematikk
Norsk
Ukelekse. Nr. 113- Les 15 minutter i
120 s.80. Bruk
valgfritt lesestoff.
s.82-84 til hjelp.
Ukelekse
Gjør oppgave 5,
Norsk
Les side 163 og
side 165 i Zeppelin
164 i Zeppelin
språkbok.
språkbok.
Matematikk
Ukelekse
Ukelekse. Nr. 113Gjør oppgave 5,
120 s.80. Bruk
side 165 i Zeppelin s.82-84 til hjelp.
språkbok.
Engelsk
Show and tell
Engelsk
(1-2 minutter).
Velg en av disse
A: Les og oversett
s.178-179. Skriv et
lite sammendrag på
engelsk.
B: Les og oversett
s.178-181. Skriv et
lite sammendrag på
engelsk.
Lekse til torsdag Lekse til fredag
Matematikk
Ukelekse. Nr.
113-120 s.80.
Bruk s.82-84 til
hjelp.
Norsk
Ukelekse
Gjør oppgave 5,
side 165 i
Zeppelin
språkbok.
Verb
Øv på disse sterke
verbene: (prøve på
Matematikk
Ukelekse. Nr.
fredag)
113-120 s.80.
(stå) stand-stood-stood
Bruk s.82-84 til (holde fast) stick-stuck
hjelp.
stuck
(sverge,banne) swearswore-sworn
(svømme) swimNorsk
Les 15 minutter i swam-swum
valgfritt
(ta) take-took-taken
lesestoff.
Diktat
De hadde med
Les 15 minutter i seg sjokolade og God helg!
valgfritt lesestoff. appelsiner på
skituren. Først
måtte de komme
Samfunnsfag
Svar på oppgave seg over gjerdet.
11 og 12 s. 132
På jordet var det
mange bakker å
renne i. Hjørdis
mistet balansen
og gikk på hodet.
Hun reiste seg
fort og var like
blid.
Engelske verb
Beskjeder
Tilbud om leksehjelp
Tirsdager: 12.45-13.30 for 3.-7. trinn
Onsdager: ( fra uke 4) 14.30-15.15 for 3.-7. trinn
Torsdager: 14.30-15.15 for 5.-7. trinn
7C har svømming denne uken.
Det skal være med gymtøy, sko og handkle til gymtimene. Hvis du ikke skal ha gym pga.
sykdom/skade, må du ha med melding.
Skolens hovedtelefonnummer er:
7. trinn:
37 50 24 20
37 50 24 77
[email protected]
[email protected]
[email protected]