Internasjonal kvinneweekend 2017

Velkommen til
Internasjonal Kvinnehelg
Holmavatn 29.-30.april 2017
Taler/Speaker: Penny Frank fra England
æ
Internasjonal Kvinnehelg Holmavatn 29-30 april 2017
***
Internasjonal kvinnehelg er en mulighet til å bli kjent med norske kvinner og kvinner fra
mange nasjoner og i alle aldre! Vi samles til bibeltimer, mye sang og hyggesamvær!
Maten blir servert – du kan bare slappe av!
Alle er hjertelig velkommen!
International Women’s Weekend is an opportunity to get to know Norwegian women and
women from many nations and generations. We gather for bible study, lots of singing and
fellowship!
The food is served – You can just relax!
All are warmly welcome!
Penny Frank has been married to Tom for 49 years and they have
served together in Ethiopia as missionaries. In the UK, she has been a
teacher and worked for a national church organisation. After her
retirement, Penny has continued to serve as an ordained minister in
local churches in England and Switzerland.
Penny Frank har vært gift med Tom i 49 år og sammen har de vært
misjonærer i Etiopia. I Storbritannia har hun vært lærer og jobba for
en nasjonal kirkelig organisasjon. Etter å ha pensjonert seg, har Penny
fortsatte å tjenestegjøre som ordinert prest i lokale menigheter i
England og Sveits.
Tema
Tema for kvinnehelga er Skam og ære. Som kvinne, uansett kulturell bakgrunn, er vi opptatt
med å ta oss godt ut og ikke tape ansikt. Er det noe vi ikke er så stolt av vil vi gjerne skjule
det. Vi vil gjerne ha status og bli respektert, bli vist ære. Hva sier Bibelen og Jesus om dette
høyst aktuelle temaet? Hvordan forholder vi oss til skam og hvordan kan ære bli
gjenoppretta?
Theme
The theme for the weekend is Shame and Honour. As a woman, whatever cultural
background, we are concerned with looking good and not lose face. If there is anything we
are not proud of we tend to hide it. We would very much like to have status and be
respected, be shown honour. What does the Bible and Jesus say about this contemporary
theme? How do we deal with shame and how can honour be restored?
Program
Lørdag
10:00 Avreise fra togstasjonen, Stavanger
Priser
11:30 Innkvartering
Opphold inkl. 4 måltid kr.
800,-.
12:30 Lunsj
13:30 Samling
Oppredd seng m/ håndkle
kr. 150,-.
15:15 Kaffi og kaker
Transport kr. 50,-.
15:45 Gruppesamtale/ Forbønn
17:00 Fritid
18:30 Middag
19:30 Kveldssamling
21:30 Snacks
Søndag
09:00 Frokost
10:00 Samling
11:45 Forbønn/ Pakke & rydde
13:00 Middag
14:15 Hjemreise
Husk å ta med
 Sengetøy eller
sovepose
 Håndkle
 Musikkinstrument
hvis du kan spille
 Bibel
Please bring
 Bed linen or sleeping
bag
 Towel
 Musical instrument if
you play one
 Bible
Påmelding
Ingen grunn til å vente – send din påmelding i dag
Registration
No reason to wait – register today
IKF, Bergelandsgt. 38, 4012 Stavanger
Tel: 51 53 52 50/ 915 91 429
Mail: [email protected]
Innen/ Deadline 18.april 2017
Weekenden er arrangert av
Internasjonalt Kristent Fellesskap
Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest