MÅNEDSPLAN FOR SEPTEMBER 2015

MÅNEDSPLAN FOR SEPTEMBER 2015
UKE
40
41
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
Høstferie
Høstferie
Høstferie
5.
Turdag
Niste
6.
Språkgruppe
7.
Lekegrupper
Spill
TORSDAG
1.
Høstferie
FREDAG
2.
Høstferie
8.
Eventyr stund
10.
Høvågheimen
Hakebakkekog
42
12.
Turdag
Niste
13.
Vi lager
diverse sjømat
14.
Vennesamling
Etikk
15.
Planleggingsdag
16.
Planleggingsdag
43
19.
Turdag
Niste
20.
Språkgruppe
28.
Eventyr stund
22.
Øve på BlimE
dansen
23.
Høvågheimen
44
26.
Turdag
Niste
27.
Øve på BlimE
dansen
15.
Lekegrupper
Spill
29.
Samling
Hva er
halloween/Alle
Helgeners
Aften
30.
Halloween
Utkledningsdag
Hakebakkekog
Det tas forbehold om endringer og bytting av dager på de forskjellige
gruppene.
Informasjon:
Vi skal melde oss på BliMe dansen som går på NRK - super i November. Her
er en link om det er interesse for å lese mer:
http://nrksuper.no/super/blog/hva-er-blime-egentlig/
http://nrksuper.no/super/blog/blime-dansen-smaa/
___________________________________________________________
Foreldrerepresentant i SU: Julie Grimeland
-
Mor til Eila og Emmet
Mail: [email protected]
Mob: 41542957
Foreldrerepresentant i SU: Lill-Marie Mathisen
Mail: [email protected]
Mob: 92203930
Vara: Siv Henriksen – Mamma til Annabelle
Mail: [email protected]
Mob: 47751262
Vara: Hege Mo
Mail: [email protected]
Mob: 99640734