Budsjett 2016 - Sund Kystlag

Budsjett 2017
Inntekter
Medlemskontingent
Ressurskoplingsmidler
Kulturmidler
Sponsormidler
Julemesse
Kursinntekter
Medlemsgaver
Div. Arangement
Renteinntekter
Sum:
20000
30000
12000
30000
50000
10000
34550
7000
250
183800
Utgifter
Drift av naustet
arangement
Verktøy
Utstyr/materiell Båter
Kontorrekv.
Kontingenter
Forsikringer
Div.
Porto
Gebyr
Sup og joller
Bryggerog slipp
V/A+bad
Sum utgifter
12000
10000
10000
15000
2500
250
3000
800
1000
200
25000
100000
170000
309750
Resultat:
-125950