irn~- L4-7.? ssf`Ai

Jeg
ssf'Ai
irn~- L4-7.?
(navn)
dommer ved
—19-7/14
i)/V/JS'
Qc.77
(embete)
forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil oppfylle mine plikter
som dommer - at jeg vil handle og dømme slik som
jeg etter loven og for min samvittighet kan forsvare, og ikke av noen
grunn vike fra rett og rettferdighet.
Sted
Dato
24.d.