PROGRAM 24. mars 2017

24. mars 2017 kl. 11 – 17, Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker
PROGRAM 24. mars 2017
10.30 - 11.00
Registrering
11.00 - 11.05
Velkommen til Hadeland ved Oikos Hadeland
11.05 - 11.10
Åpning av nettverkssamlingen 2017 ved Elin Rømo Grande
(Organisasjonsrådgiver i Oikos - Økologisk Norge)
11.10 - 11.15
Tilbakeblikk – andelslandbruk i Norge ved Maria Bjune
(Prosjektleder for Norges Vels prosjekt ‘CSA – tilpasning til norske forhold 2002 – 2008’)
11.15 - 11.25
Introduksjon til samlingen ved Alexandra Devik og Marte Guttulsrød
(nettverkskoordinatorer for andelslandbruk i Oikos – Økologisk Norge)
11.25 - 12.10
Lunsj
12.10 - 12.40
Hvor er vi i dag? Utvikling av andelslandbruk i Norge
ved Alexandra Devik og Marte Guttulsrød
12.40 - 13.40
Inspirasjonsforedrag av Skjølberg Søndre andelslandbruk ved Carl Erik og
Elin Östlund og Nerol økologiske andelshage ved Marit Nerol
13.40 - 14.00
Pause med kaffe og kake
14.00 - 15.00
Intensjonserklæring for andelslandbruk i Norge. Bakgrunn og prosess for
intensjonserklæringen ved Jolien Perotti og Alexandra Devik
15.00-15.30
Valg av to representanter til styringsgruppen
15.30-15.45
Beinstrekk med frukt
15.45-16.15
Debio-sertifisering: Informasjon om hva sertifisering av andelslandbruk innebærer.
Ved Helene Austvoll (prosjektleder DebioInfo) og Lene Nilssen (rådgiver – primærproduksjon
hos Debio)
16.15-16:50
Merverdiavgift: Informasjon fra Norges Bondelag, ved Rune Rylandsholm
(advokat i avdeling for regnskap og juridisk service, Norges Bondelag)
16.50-17.00
Andelslandbruk i en større sammenheng ved Birte Usland (Sentralstyremedlem
i Norges Bondelag og andelsbonde på Mandalen andelslandbruk SA)
19.00
Middag
PROGRAM 25. Mars
Oikos Hadeland inviterer til besøk på Hadelands tre andelslandbruk.
09.00
Avreise fra Thorbjørnrud Hotell. For besøk på De Haas andelslandbruk,
Falang gård og Hadeland andelslandbruk. Omvisningen avsluttes med
formiddagsmat på Aslaksrud gård kl. 12.00.
For spørsmål ta kontakt med Alexandra Devik på [email protected] eller 24124110