PPT Hans Petter Aas

De viktigste lovene
• Naturfredningsloven
• Lov om naturforvaltning
• Lov om fredning av dyrelivet (Oslo kommune)
• Naturvernloven
• Naturmangfoldsloven
• Friluftsloven
• Vassdragsloven
• Skog(bruks)loven
• Jord(bruks)loven
• Oreigningslova
• Plan og bygningsloven
Tre bærende §-prinsipper
•Naturens egenverdi
•Menneskets opplevelse
•Menneskets bruk
Ny innspurt for
Markaloven
1999-2002
OOF, SV og Ap
gjenopptar arbeidet