Ungdomskorpsprosjekt i uke 17

06.03.17.
Skolekorpsene i Drammen
Elever i Kulturskolen på blåse- og slagverksinstrumenter i ungdomsskolealder eller eldre
Ungdomskorpsprosjekt i Kulturskolens uke
Det vises til dialog med skolekorpsene på skolekorpsmøtet høsten 2016 hvor det da ble drøftet et
ønske om å prøve ut et ungdomskorpstilbud for musikanter i ungdomsskolealder og eldre. Det ble
også drøftet at dette evt. kunne prøves ut i Kulturskolens uke våren 2017.
Lærerne i blåse- og slagverksseksjonen i Kulturskolen har nå jobbet videre med saken.
Vi har gleden av å invitere alle skolekorpsmusikanter i Drammen og elever i Kulturskolen på blåseog slagverksinstrumenter i ungdomsskolealder eller eldre - til et ungdomskorpsprosjekt i
Kulturskolens uke 2017.
Øvelse onsdag 26. april kl. 1830-21
Øvelse torsdag 27. april k. 1830-1930
Konsert kl. 20
Sted: Kulturskolen
Dirigent: Torild Hafskjold
Planen er at noter skal deles ut i god tid før Kulturskolens uke og at lærerne kan hjelpe elevene å
forberede seg til prosjektet i forkant av Kulturskolens uke.
Påmelding til din lærer i Kulturskolen innen 20. mars.
Påmelding fra skolekorpsene sendes [email protected]
Vi håper mange vil være med på dette prosjektet.
Med vennlig hilsen
Drammen kulturskole
Geir Morten Hansen (s)
kulturskoleleder
Drammen kulturskole
Grønland 60, 3045 Drammen
Tlf. 32045680
E-post [email protected]
Internett www.drammen.kommune.no/kulturskolen