årsmøte - Ryfylke

ÅRS M ØTE
SAUDA GOLF KLUBB
: Mandag 20. mars kl. 19
: RUSTÅ BARNEHAGE
NB! Saker til årsmøtet må
være styret i hende innen
18. mars
Velkommen til alle medlemmer!
Hilsen styret
Annonse er sponset av: