Østfold Sommerakademi

Østfold Sommerakademi
Sammendrag
• Sommerakademiet er et musikkurs med varighet ca 1 uke, for 50 ungdommer fra
Østfold, Buskerud, Akershus og Oslo i alderen 13-19 år som holder et godt musikalsk
nivå.
• Målet med kurset er musikalsk utvikling, inspirasjon og motivasjon for ungdom. De
skal oppleve et av sine musikalske høydepunkter så langt i livet, i en god sosial
ramme. I dette ligger også en ambisjon om at deltagerne bringer kunnskap og
inspirasjon med seg tilbake til sine korps og derigjennom bidrar til en positiv spiral på
sitt hjemsted. I et bredere og langsiktig perspektiv vil vi med Østfold Sommerakademi
bidra til å snu en negativ trend for korpsbevegelsen i regionen.
• Akademiet vil presentere klassisk og nyskrevet musikk for blåsere og slagverkere, og
avslutningskonserten er det felles mål "sommerkorpset" jobber mot.
• Ansvarlig arrangør Sarpsborg Musikkråd. Teknisk arrangør: Sarpsborg Janitsjarkorps
(www.sjk.net), i eliten av landets amatørkorps.
• ØSA samarbeider med NMF
• Leder for sommerakademiet: Anne Sønsterud Jansen
• Musikalsk ansvarlig: Rune Halvorsen, se nærmere omtale på siste side.
• Kurssted og tid: Haugetun Folkehøyskole 6. til 11. august 2017.
• Deltageravgift kr 4.200,Nærmere beskrivelse av Sommerakademiet
Dette kurset for unge musikanter er inspirert av det etterhvert verdensberømte undervisningsopplegget som Jose Antonio Abreu har bygd opp i Venezuela, kjent under navnet El Sistema.
Abreus undervisning er mer en filosofi enn en metode. Med det som utgangspunkt lager vi et
sommerkurs for Østfold-ungdom mellom 13 og 19 år.
Filosofien bak kursets innhold bygger på et triangel hvor alle tre sidene har like stor betydning
for resultatet. Hver side har tre underpunkter.
a) Musikkgenre
- Klassisk, vestlig musikk
- Folkemusikk
- Musikk som bygger på egen skaperevne og vilje
b) Læringsmetoder
- spill etter noter
- spill etter gehør
- improvisasjon og egen skaperkraft
c) Læringsformer
- spill med instrument
- sang
- bevegelse
Utdyping
Litt utdyping av noen punkter i vårt tilfelle;
1. Klassisk vestlig musikk kan innebære klassikere i alle former som kler korpsmediet.
Hovedsaklig vil repertoaret bestå av originalskrevet musikk for blåse- og
slagverkinstrumenter, og transkribert orkestermusikk.
2. Folkemusikk kan innebære folkemusikk fra hele verden. Vi vil imidlertid starte med norsk
folkemusikk, med fokus mot folkemusikk fra Østfold. Som det faktisk finnes mye av! Og
som har en interessant historie da den inneholder elementer fra både norsk, svensk og dansk
musikktradisjon.
3. Dette med å improvisere kan være så mangt, og vi vil dykke inn i både klanglig, rytmisk og
harmonisk basert improvisasjon. Det er altså egen skaperkraft og nysgjerrighet som står i
høysetet, for vi har ikke tid til å gå veldig dypt inn i den harmonisk baserte improvisasjonen
vi kjenner fra jazzgenren. Men noen enkle huskeregler vil bli presentert for videre
egenutvikling.
Alle elementene skal brukes både i gruppeundervisning og samspill. I den individuelle
undervisningen vil det avhenge mer av hver enkel musikant, da disse timene først og fremst
må fokusere på instrumentenes tekniske utfordringer.
Timeplanen for kurset er skissert, men den vil i noen tidspunkter på dagen være fleksibel.
Innholdet vil samlet sett være lagt bortimot 100% når vi har oversikt over kursets deltakere,
og uansett justeringer vil kurset inneholde disse elementene:
Gruppetimer
:
9 timer
I seksjon (treblås/messing/slagverk)
:
5 timer
Samspill
: ca 20 timer
Enkelttimer
: minimum 2x30 minutter
Musikklære
:
ca 5 timer
Sosiale tilstelninger med musikalsk innhold :
5 timer
Sosiale tilstelninger av annen art
:
3 timer
Dvs at dette er et kurs på mellom 45 og 50 timer med minst én instruktør tilstede, og i tillegg
kommer avslutningskonserten.
Elevene vil i enkeltundervisningen få fokus på sin egen utvikling på sitt instrument, og
veiledning og inspirasjon i forhold til veien videre etter at kurset er avsluttet. Gjennom
gruppe- og samspill-undervisning, vil musikantene få en dypere forståelse av musikkens
grunnleggende elementer, og hvordan vi kan bruke disse til å musisere sammen. Gjennom
timene i musikkunnskap vil vi klargjøre notesystemets oppbygning både visuelt og gjennom
lytting, slik at kursdeltakerne kommer ut med en bedre forståelse av hva som ligger bak
notene som vårt felles internasjonale språk. Dermed vil de kunne tyde og tolke notebilder, og
andre utfordringer i sin korpshverdag, raskere enn før de kom til kurset. Hoveddelen av
samspillundervisningen vil være forberedelser til avslutningskonserten for kurset, som skal
være en konsert av høy kvalitet i alle henseender.
Vi har høye krav til oss selv i forhold til å både presentere og gjennomføre et slikt
sommerkurs. Innholdet er hentet fra både egne erfaringer gjort av mennesker i alle lag av
musikklivet, fra skolekorpsmusikanten til den profesjonelle musikkutøveren.
Det er også viktig å understreke inspirasjonen fra El Sistema, som har mange elementer vi kan
overføre til vårt opplegg, og som pedagoger og musikkelskere i mange forskjellige land
etterhvert har trykket til sitt bryst.
Noe av det viktigste elementet for at kurset skal innfri våre krav, er instruktørene. Der har vi
et stort og godt nettverk, og føler oss trygge på at vi kan presentere en meget kompetent
lærerstab.
Musikalsk leder
Rune André Halvorsen har:
• jobbet som profesjonell musiker siden 1988
• vært solopaukist i Kringkastingsorkesteret (Oslo) siden 2001
• vært med i Nordnorsk symfoniorkester (Bodø/Tromsø) siden starten i 2009
• vært utøvende musiker i en rekke orkestre i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger,
Kristiansand, Halden, Stockholm og Gøteborg, samt turnert både i inn- og utland
• jobbet som produsent for flere ensembler og evenementer
• erfaring fra dirigering og instruksjon med profesjonelle musikere, og i ulike
sammenhenger i det frivillige musikkliv.
• har siden 2002 studert direksjon ved siden av sitt virke som musiker. Disse studiene
har vesentlig foregått hos Antoni Ros Marba og Jordi Mora i Spania. Tidligere har han
også lært direksjon av John Dalene og Ingar Bergby.
• siden 1984 undervist i slagverk, kammermusikk og større ensembler i en rekke
forskjellige sammenhenger
• undervist i korps- og orkesterlivet i Østfold: ved "Sommermusikkskolen" i regi av
NMF 16 år (1984-1999), ved Greåker vgs (1995-2000)
• undervist ved Institutt for musikk NTNU i Trondheim (2000-2001)
• vært sensor både ved videregående skoler og på høyskolenivå innen slagverkfaget