Offentlig søkerliste 3351138987, Redaksjonssjef digital utvikling

3351138987, Redaksjonssjef digital utvikling
Nr.
Navn
Offentlig søkerliste
Stilling
Poststed
1 Larsen, Eirin (28) K
Nett- og sosiale medier-journalist
4021 Stavanger, Norge
2 Pedersen, Kurt Torger (56) M
Lærer i kommunikasjon og videofag
1890 Rakkestad, Norge
3 Stende, Lars Tore Larsen (26) M
Førstekonsulent
0445 Oslo, Norge
4 Jain, Nikhil (31) M
Senior Digital Analyst
110085 delhi, India
5 Unntatt offentlighet, M
*****
**** *****, *****
6 Unntatt offentlighet, M
*****
**** *****, *****
7 Andersen, Ingunn (34) K
Redaksjonsleder innenriks
0576 Oslo, Norge
8 Kandidaten trukket seg (logg)
*****
**** *****, *****
9 Kandidaten trukket seg (logg)
*****
**** *****, *****
10 Helgheim, Aksel (49) M
Prosjektleiar
0378 Oslo, Norge
11 Unntatt offentlighet, K
*****
**** *****, *****
12 Tretvoll, Halvor Finess (36) M
Redaksjonssjef NRK Debatt på nye
medier
0478 Oslo, Norge
13 Kandidaten trukket seg (logg)
*****
**** *****, *****
14 Blok, Torgeir (36) M
Filmjournalist
0679 Oslo, Norge
15 Moland, Tore (45) M
0566 OSLO, Norge
16 Kandidaten trukket seg (logg)
*****
**** *****, *****
17 Waage, Eivind (34) M
Fast ansatt / Journalist
0461 Oslo, Norge
Kjønnsfordeling
K
6
M
11
Ukjent
0
Totalt antall
17
07.03.2017 08:07:34
© WebCruiter AS
Side 1 av 1