grunnlag for ivaretaking av friluftsområder ved Bjørn Godal, Salten

Viktig å tenke på
• Kartleggingen må være enøyd
– Ikke strategisk
– Ikke en plan
•
•
•
•
•
•
Kartleggingen må være nøyaktig
Data tilgjengelig for alle
Kommunalt eierskap til data
Sikre god lokal forankring
Subjektive data
Morsom jobb!
Bruk kartleggingen
Viktig er ikke nødvendigvis nei!
• Arealplanlegging
• Konsekvensutredning
Bruk kartleggingen
Viktig er ikke nødvendigvis nei!
• Arealplanlegging
• Konsekvensutredning
• Dispensasjonssaker
Bruk av kartleggingen
Viktig er ikke nødvendigvis nei!
•
•
•
•
Arealplanlegging
Dispensasjonssaker
Dispensasjonssaker
Utbygging
Bruk av kartleggingen
Viktig er ikke nødvendigvis nei!
•
•
•
•
•
Arealplanlegging
Konsekvensutredning
Dispensasjonssaker
Utbygging
Utarbeidelse av sikringsplaner
Bruk av kartleggingen
Viktig er ikke nødvendigvis nei!
•
•
•
•
•
Arealplanlegging
Konsekvensutredning
Utbygging
Utarbeidelse av sikringsplaner
Naturvern
Bruk av kartleggingen
Viktig er ikke nødvendigvis nei!
•
•
•
•
•
•
Arealplanlegging
Konsekvensutredning
Utbygging
Utarbeidelse av sikringsplaner
Vern
Utarbeidelse av sti- og løypeplaner/turruteplaner
Livet etterpå…
•
•
•
•
•
Dataene må være tilgjengelig for alle
Skalaene er kommunale/lokale
Bruk, gir resultat
Kartleggingen må leve/oppdateres
Viktig er ikke nødvendigvis nei!
• HUSK!
Dette er kommunenes data!!