Sykehuset i Vestfold - Tønsbergprosjektet Offentlig søknad vei og

BIM Server: BIMServer - BIM Server 19/BYGG F1F2 psykiatri/BYGG F1-2 psykiatri kutt des 2016
è
all
ns
e
s
elm
ilh
W
an
lfd
Ha
6,5
3,0
i
s ve
trich
Die
ND
ES
YK
U
EH
SB
YG
G
2,5
7,6
2,9
vei
richs
Diet
Øvre
S
RE
7,3
je
elin
an
nb
Jer
EK
E
IST
5,6
llè
sa
en
s
elm
ilh
W
an
lfd
Ha
1,6
è
all
ns
e
s
elm
ilh
W
an
lfd
Ha
Bygg omfattet av
rivesøknad
Tiltaksområde vei
7,1
2,9
Ad
ler
an
4,1
3,1
isti
sg
2,3
Fre
ate
drik
te
ga
rs
e
t
bø
ga
La
s
u
gn
Ma
Plottet 09.12.2016 av Elisabeth.Meyer
Chr
te
ga
res 2,3
g
a
årf
7,1
dH
l
a
r
a
H
sg
ate
2,3
H
es
femt
åkon
gate
7,1
2,5
ate
sg
mte
e
f
on
Håk
2,4
1,7 6,1
EGLE
PUNKTKJ
NULL100.0
00
X=9541500.000
Y=11
Z=0
Nabovarsel 09.12.2016
Offentlig søknad vei og riving Situasjonskart
Sykehuset i Vestfold - Tønsbergprosjektet
Mål: 1:2000
Dato: 09.12.2016 Tegn.: EM
Kontr.: GB
Godkj.: JK
Tegn.nr
Ansv.: Gabrielle Bergh
Indeks
10-001
Rev.dato: