Program - Fylkesmannen

2017
Program
MØTELEDER: RUNE NØSTVIK
11. mai 2017, kl. 8.00–15.00
Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Vestfold, Bakkenteigen
Kl. 08.00–11.20
08.00-09.00
08.30-08.50
Kaffe og åpning av utstillingene
Minikonsert i konferanseområdet ved Marinemusikken
09.00-09.05
Velkommen
Fylkesmann Per Arne Olsen, Fylkesmannen i Vestfold
09.05-09.30
Fremtidsstudie 2030, samfunnsutvikling og kriseberedskap
Analytiker Bjørn Sund, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sverige
SESJON PANDEMI
09.30-09.50
Pandemien rammer Norge, konsekvenser og utfordringer
Overlege Siri Helene Hauge, Folkehelseinstituttet
09.50-10.10
Når pandemien kommer, hva er status for pandemiberedskapen i Vestfold?
Beredskapssjef Else-Marie Ringvold, Sykehuset i Vestfold HF
10.10-10.25Pause
10.25-10.45 Kommunale planer og driftsutfordringer ved pandemi
Kommuneoverlege Einar Braaten, Øvre Eiker kommune og Nedre Eiker kommune
10.45-11.20
Samfunnsutfordringene ved pandemi, hvordan ruste oss for å unngå kaos?
Debattleder Rune Nøstvik
Deltakere i panelet er representanter fra næringsliv og offentlig sektor
Kl. 11.20–12.15 LUNSJ, MINGLING OG VISNING PÅ UTSTILLINGSOMRÅDET
SESJON IKT-SIKKERHET
12.15-12.45 IKT-sikkerhet – Hvor sårbare er vi og hvordan sikre oss?
Direktør Peggy S. Heie, NorSIS
12.45-13.15 Sårbarhet og robusthet innen E-kom
Avdelingsdirektør Einar Lunde, NKOM
13.15-13.45 Personvern og IKT-sikkerhet, interessekonflikt?
Personvernadvokat og tidligere leder av Personvernnemda, Eva Jarbekk
13.45-14.00Pause
14.00-14.45
Hvordan sikrer vi oss? Debattleder Rune Nøstvik
I panelet er følgende representert:
Kongsberg Maritime, Komplett, Abelia, Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
14.45-15.00 Oppsummering og refleksjoner etter dagen
Fylkesmann Per Arne Olsen, Fylkesmannen i Vestfold og
fylkesberedskapssjef Jan W. Jensen Ruud, Fylkesmannen i Telemark