Plakatkonkurranse2017

<&>Statped
Plakatkonkurranse2017
Årets kulturtreff for hørselshemmede
arrangeres i Oslo tirsdag 9. mai.
Bli med og lag
årets plakat!
<å?Statped
Vi inviterer alle elever fra 1. - 10. trinn til å være med på en konkurranse om å lage
årets plakat til Kulturtreffet 2017. Eleven som vinner plakatkonkurransen deler
premien med hele klassen sin.
Kriterier for plakatene:
Utforming:
..,.
..,.
..,.
..,.
..,.
Tekst: Kulturtreff 2016 Oslo
Tema: «Tegnspråk og teknologi»
Format: Stående A3
Form og farge: Fritt valg av teknikk og materialer; maling, tegning,
collage, trykk, tekstil, foto m.m
Du må bruke hele arket og assosiere noe til temaet.
Frist for innlevering: 3. april 2017
Plakatene merkes med «Kulturtreff» og sendes til:
Statped sørøst
Langgaten 48-50
3080 Holmestrand
NB! Plakatene bør sendes i rull, de må ikke brettes.
Har du spørsmål om plakatkonkurransen kan du ta kontakt med Torunn Aas,
tlf. 33 09 91 47
Vi du vite mer om kulturtreffet kan du gå på www.statped.no/kulturtreffet
© Statped
Telefon: 02196
www.statped.no
facebook.corn/statped
twitter.com'statped