Årsmøte i HIL

HEDALEN IL ønsker alle medlemmer velkommen til
ÅRSMØTE 2017
TIDSPUNKT: SØNDAG 12. MARS KL. 1800
STED: HEDALEN IDRETTSPARK KLUBBHUSET
SAKSLISTE:
1. GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE
2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
3. VALG AV ORDSTYRER – SEKRETÆR – OG
TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE
PROTOKOLLEN
4. ÅRSBERETNING FRA HEDALEN IL 2016 – ÅRSMELDINGER FRA GRUPPENE
5. REGNSKAP
6. BEHANDLING AV EVENTUELLE INNKOMNE SAKER FRIST 090216
7. FASTSETTE MEDLEMSKONTIGENT
8. BUDSJETT 2017
9. GODKJENNE LOVNORM FOR IDRETTSLAG FRA 221015
10.GODKJENNING AV SIGNATURRETT I HEDALEN IL
11.VALG
VEL MØTT DET BLIR ENKEL SERVERING – KAFFE OG KAKE