sommerjobb 2017 - Levanger kommune

Levanger Kommune har opprettet en egen sommerjobbordning for ungdom mellom 16 og 18 år med oppstart
i juni 2017. Leva-Fro As har fått i oppgave å organisere dette for Levanger Kommune. Tilbudets omfang er
avhengig av mengden oppdrag vi får inn.
SOMMERJOBB 2017
Er du i målgruppa 16-18 år og ønsker sommerjobb, fyll ut skjema og returner til oss
Du kan velge mellom følgende to perioder:
Kryss av for ønsket periode
☐ Uke: 26-27-28
☐ Uke: 29-30-31
☐ Kan jobbe en av periodene uavhengig av hvilken
Navn:
Fødselsdato:
Adresse:
Telefonnr:
Epost:
☐
Jeg er avhengig av offentlig kommunikasjon
☐
Jeg har førerkort
☐
Jeg ønsker å bli kontaktet på SMS
☐
Jeg kan ta imot alle typer jobb
☐
Jeg ønsker helst å jobbe med:
☐
Evt merknader:
☐ Jeg ønsker å bli kontaktet på E-post
Er du under 18 år må vi ha underskrift fra foresatte
Navn på foresatt:
Telefonnr:
Epost:
Send søknad via epost til: [email protected] eller
Leva-Fro as, Gamle Kongeveg 92A, 7604 Levanger
Søknadsfrist 01.05.17
Merk søknaden: SOMMERJOBB 2017