Kampanjen består av at du betaler kun, utrolige kr 20 pr mm på bor

Tlf: 35 50 54 40 - [email protected] - www.obergverktoy.no
MAXIDRILL 900 FRA CERATIZIT ER ET AV MARKEDETS BESTE KORTHULLSBOR.
DET ER OGSÅ ØKONOMISK BESPARENDE GRUNNET SKJÆRETS PROFIL,
MED 4 KUTTSIDER OG SAMME SKJÆR PÅ INNER OG YTTERSKJÆR.
BORENE FÅS I DIAMETER 12-63 MM OG LENGDE 2-3-4-5 X DIAMETER.
Kampanjen består av at du betaler kun, utrolige kr 20 pr mm på bor
ved kjøp av minst 20 skjær.
I tillegg gir vi 30% rabatt på skjærene.
Dette tilbudet har varighet fram til 31. mars
Tlf: 35 50 54 40 - [email protected] - www.obergverktoy.no