Ledig stilling - Porsgrunn Misjonskirke

LEDIG STILLING
UNGDOMSARBEIDER/UNGDOMSPASTOR
TRIVES DU MED UNGDOMMER?
HAR DU TRO PÅ EN MENIGHET FOR ALLE GENERASJONER?
LYST TIL Å JOBBE I EN SPENNENDE MENIGHET?
VÅR UNGDOMSARBEIDER SKAL VIDERE PÅ STUDIER TIL HØSTEN. VI SKAL DERFOR
ANSETTE EN NY PERSON SOM SAMMEN MED FRIVILLIGE MEDARBEIDERE OG STAB
KAN FORTSETTE Å BYGGE ET GODT UNGDOMSMILJØ I VÅR MENIGHET.
VÅRT ØNSKE ER AT STADIG FLERE UNGDOM, FRA BÅDE NÆRMILJØET OG
MENIGETEN, SKAL OPPLEVE FELLESKAP I KIRKEN, OG AT DE UTVIKLER EN SUNN
OG TRYGG TRO PÅ JESUS.
DU: HAR EN TRYGG TRO OG BRENNER FOR AT UNGDOMMER
SKAL LÆRE JESUS Å KJENNE
HAR ERFARING FRA UNGDOMSARBEID OG EVNE TIL
TEOLOGISK REFLEKSJON
HAR EVNE TIL Å SAMLE MENNESKER RUNDT DEG OG
ØNSKER Å SKAPE NOE SAMMEN MED ANDRE
ER SELVSTENDIG, POSITIV, LÆREVILLIG OG LIKER Å
JOBBE I TEAM
VI: HAR ET POSITIVT OG GODT STABSMILJØ
SKAPER MULIGHET FOR DIN UTVIKLING OG TRIVSEL
GIR LØNN ETTER AVTALE
TILBYR 40 % STILLING MED OPPSTART AUGUST 2017
PORSGRUNN
MISJONSKIRKE HOLDER
TIL PÅ VESSIA I
PORSGRUNN, OG
TILHØRER
MISJONSKIRKEN NORGE.
VI HAR ET VOKSENDE
BARNE- FAMILIE- OG
UNGDOMSARBEID.
DU VIL JOBBE TETT
SAMMEN MED VÅR
STAB OG STYRET.
VIL DU VITE MER?
KONTAKT PASTOR TORE MERSLAND, 901 57 240
SKRIV EN SØKNAD MED LITT OM DEG SELV OG
HVORFOR DU ER MOTIVERT, OG SEND DEN TIL
[email protected] INNEN 15. MAI
VISJON
"VI KNYTTER UNGDOMMER TIL JESUS"