Fredagsmøte 31.03.17

PROGRAM
Invitasjon til fredagsmøte og statsetatsjefmøte 31.mars
STED: Fylkesmannen i Vestfold, Statens Park, Bygg D, auditoriet
DATO: 31.mars 2017
TID: kl. 09.00 – kl. 12.20 Kaffe og te fra kl. 08.30
Fredagsmøtet gjennomføres denne gang i samarbeid med statsetatsjefmøtet.
Kl. 09.00
Velkommen
Fylkesmann Per Arne Olsen
Kl. 09.20
Regjeringens perspektiver for omstilling av det offentlig Norge med vekt på
strukturreformer og forvaltningseffektivisering
Hoved innleder: statssekretær Paul Chaffey, KMD
Spørsmål, kommentarer og diskusjon
Kl. 10.20
Pause
Kl. 10.40
To illustrasjoner på bestillingen fra regjeringen
Direktør Sigrun Vågeng, NAV og ass. direktør Nina Funnemark, Skattedirektoratet
Spørsmål, kommentarer og diskusjon
Kl. 12.00
Refleksjoner fra en kommune
Ordfører Roar Jonstang, Nøtterøy kommune
Spørsmål, kommentarer og diskusjon (10 minutter)
Kl. 12.20
Takk for møtet - lunsj m/rundstykker
Påmelding skjer denne gang til seniorrådgiver Lisbeth Thuve [email protected] innen 24.3.2017