Uke 7 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag - Svarttjern skole

SMÅ BARN,
STORE MULIGHETER
Uke 7
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
08:30 - 13:30
Norsk (stasjoner)
08:30 - 13:30
Norsk (stasjoner)
08:30 - 13:30
Matte (stasjoner)
08:30 - 13:30
Norsk
KRLE
08:30 - 13:30
2A: Norsk/samfunnsfag
2B: Norsk/matte
spising / friminutt
spising / friminutt
spising / friminutt
spising / friminutt
spising / friminutt
2A Gym og KRLE
2B: Matte og gym
2A:Engelsk, matte
2B: Naturfag, musikk
2A: Bibliotek, naturfag
2B: Engelsk, bibliotek
Kunst og håndverk
2A: Matte og musikk
2B: Samfunnsfag og KRLE
UKAS ORD:
UKENS MÅL
Norsk
Matte
Engelsk
Samfunnsfag
Naturfag
KRLE
Kunst og håndverk
PALS / SOSIALT
Jeg vet hvem Thorbjørn Egner var og kan fortelle om noen kjente bøker han har skrevet.
Jeg kan addere tosifrede tall uten tierovergang. Eks. 25 + 23 = 48
Jeg kan månedene på engelsk. Jeg kan fortelle når bursdagen min er på engelsk.
Bokuke
Vi repeterer om planetene.
Repetisjon
Tegne
Hemmelig venn
LEKSE TIL
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Ukelekse / data
Leselekse: Øv på sangene i leksemappen din + les i ei bok.
Leselekse: Øv på sangene i leksemappen din + les i ei bok.
Bibliotek: Husk bibliotekbøker på onsdag. Nye bøker kan lånes til vinterferien.
Leselekse: Øv på sangene i leksemappen din + les i ei bok.
Leselekse: Øv ekstra godt på sangene i leksemappen din.
Vi skal synge for hele skolen på fredag. 
Lese bok.
Vennlig hilsen
Hanne, Marie, Maria, Aferdita og Demie.
Tlf. på arbeidsrommet til 2. trinn: 22 78 99 09
Mailadresser: [email protected], [email protected], [email protected]
SMÅ BARN,
STORE MULIGHETER
Beskjeder:
Bokuke og lesekampanje:
Denne uken skal hele skolen ha bokuke. Vi på 2. trinn skal lære om forfatteren Thorbjørn Egner. Vi skal lese
og lytte til bøker forfatteren har skrevet. Vi skal også se film.
Vi oppfordrer til mye lesing denne uken. Ta gjerne en tur til biblioteket på Romsås og les mest mulig. 
På skolen får barna små lapper til å fylle ut bøker de har lest. På lappen skal barnet skrive navnet på
forfatteren, antall sider i boka og barnets vurdering av boka. Vi henger opp lappene i klasserommet.
Det blir stort fokus på lesing denne uken og vanlig lekse vil derfor utgå.
På fredag avslutter vi uka med å synge sanger skrevet av Thorbjørn Egner for hele skolen.
Sangene skal ligge i postmappen og barna har i lekse å øve på sangene.
Lek ute:
Barna er ute for å leke hver dag. Det er derfor viktig at barnet har lue, varme votter, sokker og sko.
Boblebukse eller utedress må være med hver dag.
Mange har litt for tynne votter og da fryser disse til is når det lekes. Dette oppleves ikke så godt for barnet.
Vinterferie:
I uke 8 er det vinterferie.
Siste dag før vinterferien er fredag 17. februar.
Første skoledag etter vinterferien er mandag 27. februar til vanlig tid.
Skolemelk:
Vi minner om muligheten til å bestille skolemelk. Ta kontakt med skolen dersom det er vanskelig å bestille.
Vi vil hjelpe.
https://www.skolemelk.no/forside;jsessionid=D3C105990CEFD3243717AC96F9930D99
Ha ei fin uke!
Hilsen Marie, Maria og Hanne
Mandag 13/02
Tirsdag 14/02
Onsdag 15/02
Torsdag 16/02
Fredag 17/02
Utelek
Leksetid – barna har mulighet for
å gjøre lekser.
Utelek
1.trinnsklubb-vi lager tankekart ut ifra
ukas bokstaver og leker oss med
letekryssord
Utelek
1.trinnsklubb – gøy
med rim og reglertulleord
Butikklek 2.trinn –
Fokus på begreper
Utelek
1.trinnsklubb –tur i
skogen
Bibliotek –
Lesestund og
valgfri lesing.
Utelek - Frilek og organisert
lek i skolegården.
Sjakk – vi øver på regler og
konsentrasjon.
A – ball – Fokus på språk og
matte.
Bibliotek – rim og regler
Innebandy - Vi øver på
grunnleggende ferdigheter og
går gjennom regler.
Dansegruppe - Vi blir kjent med ulike
rytmer og
bevegelser
Butikklek 3. og 4. trinn – fokus på
begreper
IKT – Vi øver på digitale ferdigheter
Bibliotek – vi leser ukens bok
Ballspill
Bibliotek – lydbok
Gymsal –
Hinderløype,
begrepsøvelse
Innebandy – Vi øver
på grunnleggende
ferdigheter.
Brettspill Mattespill
Turn – vi øver på
motoriske
ferdigheter
IKT – Vi har
oppgaver i paint.
SJAKKTURNERIN
G
PÅ RØDTVET
FOR DE
PÅMELDTE
1.trinnsklubb –sang og
rytme-Boogie-boogie
Fredagsquiz
Gymsal – Ulike typer
ballspill og regelleker.
Vennlig hilsen
Hanne, Marie, Maria, Aferdita og Demie.
Tlf. på arbeidsrommet til 2. trinn: 22 78 99 09
Mailadresser: [email protected], [email protected], [email protected]
SMÅ BARN,
STORE MULIGHETER
Vennlig hilsen
Hanne, Marie, Maria, Aferdita og Demie.
Tlf. på arbeidsrommet til 2. trinn: 22 78 99 09
Mailadresser: [email protected], [email protected], [email protected]