Dialogmøte med kommunene om overskuddsmasser

Dialogmøte med kommunene om
overskuddsmasser
Hvordan vil MEF at det skal være?
Regionsjef Espen Alvestad
Tema
• Litt om MEF
• Dagens situasjon
• Ønsket situasjon
En typisk maskinentreprenør?
Et typisk MEF-medlem!
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
• MEF har over 2000 små, mellomstore og store
medlemsbedrifter med nesten 30 000 arbeidstakere
• Samlet omsetter medlemsbedriftene for nesten 70
milliarder kroner i året
• En gjennomsnittlig MEF-bedrift har 15 ansatte og omsetter
for 35 millioner kroner
• I Region øst representerer MEF over 320 bedrifter
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
• MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.
• Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver med maskinell
anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også
skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og
avfallsbedrifter.
• Forbundet har egen hovedavtale med LO, og har tariffavtaler
med Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet.
• MEF står utenfor NHO.
• MEF er medlem av Bygge-, anleggs-, og eiendomsrådet (BAErådet)
MEF Region øst
• Område: Oslo, Akershus,
Hedmark, Oppland og
Østfold
• Ledet av regionsjef
Espen Alvestad
• Regionskontor i Oslo og
distriktskontor i Hamar
Dagens situasjon
Mye unødvendig transport
Vanskelig å etablere nye massedeponier
Ønsket situasjon
Kva ønsker MEF?
•
•
•
•
Flere massedeponier
Mer gjenvinning av masser
Massedeponier i nærheten av anleggsplassene
Massedeponier i alle kommuner
Takk for
oppmerksomheten