2017-03-06 Innkalling filetype pdf

Til:
Kopi:
Møtedato/-tid:
Møtested:
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE FOR FAU VED KJELSÅS SKOLE
Medlemmer av FAU
Mette Rasmussen, rektor
Mandag 6. mars 2017 kl. 19-00-21.00
Personalrommet på Kjelsås skole
Sak 1.0 – Nasjonale prøver
Skolens resultater presenteres av avdelingsleder Sveinung Bjarkøy
Sak 2.0 Informasjon fra FAU
2.1. Styret orienterer om aktuelle saker
Sak 3.0 – Beslutningssaker
3.1. Ingen
Sak 4.0 – Gruppearbeider
Hver gruppe gir en kort orientering.
Sak 5.0 – Eventuelt