Ukens gjestegraf - Holberg Fondene

Kjetil Melkevik
Leder institusjonelle
kunder i Holberg
Fondene
Ukens gjestegraf
Norske banker leverte strålende
tall for 2016. For mange av
bankene ble fjoråret tidenes
beste resultat.
Med en oljepris på 50 dollar
fatet er det interessant å se at
en «oljebank» som SR-bank nå
handles på «all time high».
Da er vel bankaksjer sikkert
som banken da?
Sikkert som banken
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Kursutvikling i norske banker
2017
grafikk/Kilde: Holberg Fondene og Macrobond
DNB
Sparebank 1 SMN
Sparebank 1 SR Bank
Sparebanken Vest
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0