ENKELTBARNET I FOKUS Hold deg oppdatert om oss på: http

ENKELTBARNET I FOKUS
MÅNEDSPLAN
FOR
SOLSIDEN
2013-barna
Hold deg oppdatert om oss på:
http://www.trondheim.kommune.
no/kroppanmarka-bhg
Husk denne måneden:
Foreldremøte på Okstad skole
torsdag, 16. mars kl. 19 med
foredragsholder Helge
Gudmundsen med tema
relasjonsbygging
MARS 2017
Tlf.: 99279423
Husk neste måned:
Påskefrokost med matpakke
torsdag 6.april
BARNEHAGENS LEKE OG
LÆRINGSMILJØ
MÅNEDENS PROSJEKT: Hele dette halvåret har vi fremkomstmiddel som tema. Vi fokuserer denne
måneden på kjøretøy som kjører på veien eller på egne spor.
I lek og aktiviteter med kjøretøy har vi også fokus på farger og tall.
TRAFIKKSIKKERHET: Tarkus kommer på besøk og vi snakker om sykkelhjelm. Vi ser på bilder og
snakker om hvorfor vi må bruke hjelm
TURER: Turdag på mandager. Barna har da egen sekk med mat og vannflaske.
Mandag 13.mars tar vi bussen til byen og trikken til Lian. Det er
mange barn som ikke ha kjørt trikk før så det gleder vi oss til.
BURSDSAGER: Gustav fyller 4 år onsdag 1.mars
HURRA!!!!