Klikk her

Tur2:FamilieturenEinarsetrunden
TurengåriStorefjellsittnærområde.Deterentriveligturpåstierogfjellvei.
Markblomster,fuglekvitterogfineutsiktsåunkternoeavdetdufinnerlangs
veienpåEinarsetrunden.Brukgodtidogkosdegifinfjellnatur.
IdylliskesetreliggerliggerlangsEinarsetrunden
Detteerturensomerfinåtameddeyngstesyklistenepå.FraStorefjellsyklerdunedveienfra
hotelletnoenhundremeter,førdutarinnstientilhøyrevisavvisløypeskiltetmednavn
Einarset.Herkommerdusnartinnpåenfinflytsti,somdufølgervidere.Denermorsomåsykle
påderdensvingersegsmåkupertiterrenget.Dukommertilgrillhytta,someretfintstedforet
pustibakken.Stienfortsettervideretildumøterensmalfjellvei,somtardegvidere.Du
passererTurkuppmyreogidylliskesetre.Tadegtidtilånyteutsikten,deterlitt”SoriaMoria”i
detteområdet.DuserHallingskarvetogfinefjellområdermotsør.Nårdukommerutpåneste
vei,tardutilvenstre.Detbærernedover,sålittoppigjenførsetergrendaSkutusetdukkeropp.
Pånyttventerfinutsikt,bådetilblomsterengerlangsveienogNystølfjelletderfremmemot
horisonten.Kanskjeserdueneleganttranepådinvei,demerdetmangeavpåGolsfjelletførde
flyrtilbaketilAfrika.Snartventerfineograskeutforbakkerogduerplutseligvedkryssethvor
veientilStorefjellmøterdeg.Dusvingertilvenstreogerklarforsisteetappeavturen,somer
bakkeneopptilStorefjell.Herskalhøydemetreneduharmistetpåturentasigjentilmålet1001
meteroverhavet.Deternå3km.igjenavturenmednoeflaterogmotbakker,førduertilbake
påhotellet.Godtur!
Fakta:
• Lengdeca.11km
• Terreng:Fjellveierca.9km,flytstica.2km.
• Letttur,sparlittkreftertilsistemotbakke
• Egnersegforsykkeltralle
• HøyestepunktStorefjell1001moh.