Heia Hotell, Våler – kl 18.00

Glommen Skog Solør (8)
TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER
Innstilling:
Arne Rønaasen | [email protected]
2017
Leif Arvid Vaaler | [email protected]
2017
Ola Johan Korbøl | [email protected]
2017
Nina Bogerud Caspari | [email protected]
2017
Ole Marius Sillerud| [email protected]
2017
Kjetil Aandstad | [email protected]
2017
Sigbjørn Woll | [email protected]
2017
Henriette Svenneby | [email protected]
2017
VARA TIL TILLITSVALGTE – ÅRSMØTEPREPRESENTANTER
1. Hilde Omsted | [email protected]
2017
2. Erling Olav Eriksmoen | [email protected]
2017
3. Bernt Kr. Snapa | [email protected]
2017
4. Trond Christensen | [email protected]
2017
Valgkomité:
På valg:
Sverre Rolsdorph
2017
Innstilling: Anne Sorknes
Personlig vara til valgkomité:
Innstilling: Nikolai Omsted