MÅNEDSPLAN FOR MARS– RØSSLYNG

MÅNEDSPLAN FOR MARS– RØSSLYNG
Tema: Vår, vennskap, og Karius og Baktus
Månedens bok/fortelling: «Karius og Baktus»
Sanger: «Være glad sangen», «Være trist sangen» og «Etter tannlegen»
UKE
Mandag
Tirsdag
6
7
Vi introduserer månedens
bok: Karius og Baktus
10
Vi skal i gymsalen på
Jong skole!
(11.30-12.30)
Onsdag
Torsdag
8
Firfirsletur til Sandvika
bibliotek, vi blir med på
lesestund, leverer bøkene vi
lånte sist og låner noen nye.
9
Fløydag: Vi lager lekegrupper
på tvers av fløya, de store blir
kjent med de små.
Fellessamling, vi synger
sanger og møtes for en
hyggelig stund.
Etterpå koser vi oss med et
deilig smøremåltid.
En gruppe baker brød til
smørematen i morgen.
Fredag
10
Turdag! Vi tar en kort
samling 9.30 før vi går
på tur i nærmiljøet.
13
11
Vi skal i gymsalen på
Jong skole!
(11.30-12.30)
14
15
16
Vi begynner et
En gruppe baker brød til
Fløydag: Vi lager lekegrupper
formingsprosjekt hvor vi skal smørematen i morgen.
på tvers av fløya, de store blir
lage munnen til Jens!
kjent med de små.
Fellessamling, vi synger
Barnehagedagen!
sanger og møtes for en
Se egen info
hyggelig stund.
Etterpå koser vi oss med et
deilig smøremåltid.
20
12
Froskene og
rompetrollene skal i
gymsalen på Jong skole!
(11.30-12.30)
21
Vi jobber med
formingsprosjektet.
Firfirslegym for halvparten
av firfirslene i barnehagen
11.30-12.30
22
En gruppe baker brød til
smørematen i morgen.
23
Fløydag: Vi lager lekegrupper
på tvers av fløya, de store blir
kjent med de små.
Fellessamling, vi synger
sanger og møtes for en
hyggelig stund.
Etterpå koser vi oss med et
deilig smøremåltid!
17
Planleggingsdag
Barnehagen er
stengt!
24
Firfirslegym for
halvparten av
firfirslene i barnehagen
8.30-9.30
Turdag! Vi venter på
gymgjengen og går på
tur til «Trollskogen».
Der lager vi bål så det er
mulig å ta med seg
pølser, eller annen
«bålmat»
Husk klær etter vær!
27
13
Vi skal i gymsalen på
Jong skole!
(11.30-12.30)
28
Vi jobber med
formingsprosjektet.
29
En gruppe baker brød til
smørematen i morgen.
30
31
Fløydag: Vi lager lekegrupper Turdag! Vi tar en kort
på tvers av fløya, de store blir samling 9.30 før vi går
kjent med de små.
på tur i nærmiljøet.
Fellessamling, vi synger
sanger og møtes for en
hyggelig stund.
Etterpå koser vi oss med
deilig varmmat!
Februar på Røsslyng:
6. februar var alle firfirslene i Jongskollen barnehage på Sætern gård for å oppleve en vinterdag. Vi hadde sett litt feil på når bussen
skulle hente oss så den kom én time tidligere enn det vi trodde (!), så etter noen hektiske minutter fikk vi gjort alle barna klare og
kommet oss avgårde. De som ikke hadde kommet enda, ble kjørt opp i minibuss 9.30. Flott at dere kom i god tid før 9.30! Det hadde
heldigvis kommet litt snø så det ble en fin tur med snø, aking og grøt. I tillegg fikk vi hilse på noen dyr, de hadde både høner og
kaniner. Vi har jobbet med «Pulverheksa på Frossenfjell» i to måneder, barna er godt kjent med boka og fått en bedre forståelse av
hvordan ting kan forsvinne om vinteren. 17. februar hadde vi et vellykket karneval i barnehagen. Barna fikk bruke kostymene sine og
de koste seg med sang, dans og moro. For å avslutte Pulverheksa-perioden satte vi opp et teaterstykke for barna hvor det var vi voksne
i barnehagen som spilte rollene fra boka. Det ble en stor suksess og det kan hende at vi prøver oss på et Karius og Baktus-teater i
slutten av mars.
Månedens bok:
Denne måneden skal vi jobbe med «Karius og Baktus», detter en gammel bok som er en del av den norske kulturarven. Vi ser at barna
er veldig opptatte av denne boka og tror det vil bli spennende å gå mer i dybden på denne boka. Barna synes det er kjempegøy å
gjemme seg på puterommet når tannbørsten kommer og synge sangene så her føler jeg at vi har tatt utgangspunkt i noe barna allerede
er opptatt av. Det er det som er barns medvirkning. Det at vi jobber med denne boka felles vil også gjøre at alle har den samme
forståelsen av hva vi leker og på den måten vil det være lettere å inkludere alle i leken. Det er vanskelig å være med på Karius- og
Baktus-lek når du ikke aner hvem det er.
Barnehagedagen og 10 års jubileum.
Barnehagedagen 2017 går av stabelen 14. mars. Årets tema er lek og lekens betydning for vennskap. Her er litt av det
utdanningsdirektoratet sier om barnehagedagen:
Undersøkelser viser at det barn selv trekker fram som det viktigste for deres trivsel, er lek og det å ha venner å leke med.
At barnehagen skal legge til rette for barns lek, framgår tydelig i barnehageloven og barnekonvensjonen som slår fast at
barn har rett til å leke. Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for andre for å vise og
synliggjøre barnehagens aktiviteter - der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende. Det er fremdeles stor
uvitenhet om hva barn får oppleve og erfare i barnehagen og hvordan man best legger til rette for små barns utvikling og
trivsel. Barnehagedagen kan bidra til å øke forståelsen for barnehagens innhold, de ansattes arbeid og hva som skaper en
god barnehage.
Vi inviterer til en aktivitetsdag med barn og foreldre. Håper dere vil være med og dele denne dagen med oss!
Informasjon:
- I uke 12 skal vi ha firfirslegym med alle de andre firfirslene i barnehagen, siden det er så mange har vi valgt å dele gruppa i 2,
det betyr at 4 av våre firfirsler skal ha gym på tirsdag 21. og de andre 4 firfirslene skal på gym fredag 24.
- Husk at det er planleggingsdag 17 mars, da er barnehagen stengt
Hilsen alle oss på Røsslyng
Daniela, Samina, Ellen, Skjalg, Anna og Preben