Oppgaveark - Matematikksenteret

Oppgaveark
Oppgave 1
1997  2003  1993  2007 er lik
A 0
B 20
C 40
D 420
E 840
Oppgaveark
Oppgave 2
Hva er
20164  20154
lik?
20152  20162
A 2015
B 4031
C 4033
D 2  (20162  20152 )
E 2015  2016
Oppgaveark
Oppgave 3
 61
Hva er
 51
2
2
A 10,5
 392 
 492 
lik?
B 11
C 12
D 21
E 22
Oppgaveark
Oppgave 4
Hvilket av alternativene er lik
A 1+ 2
B 3+2 2
1 2
?
2 1
C 3 2
D 2+2 2
E 1+
2
2
3
Oppgaveark
Oppgave 5
Uttrykket
A 0

2 2 2
3 1

2 1
3 1
B 1
C

3 2
er lik
D
1
6  3  2 1
E Ingen av disse