Søndre Haugstenåsen naturreservat

6565000
Søndre Haugstenåsen naturreservat
Fredrikstad kommune, Østfold fylke
Reservatgrense
±
Målestokk: 1 : 5 000, ekvidistanse: 5 m
0
50
100
150
200
250
Grårød
6564750
meter
Rutenett: ETRS 1989, UTM-sone 32N
Kartgrunnlag: N5
Kilde: © Norge digitalt
Kartproduksjon: Fylkesmannen i Østfold
!
(
Haugstenåsen
Østfold fylke
667/3
6564500
Miljødirektoratet, mars 2017
6564250
668/5
603/6
6564000
Regimentsmyra
668/1
107
668/10
614000
Svarteklova
6563750
668/15
668/13
668/9
614250
614500