på valg - ADHD Norge

ADHD – NORGE
Nord Trøndelag
VEDR ÅRSMØTE 2017
Det blir årsmøte for ADHD NORGE, NORD TRØNDELAG
Sted:
Lærings – og mestringsenteret, Arken, Levanger
Dato:
11. mars 2017
Klokken:
12:00
Dere som er stemmeberettigede er: ALLE BETALENDE MEDLEMMER.
(Har du betalt etter 20. februar bør du ta med kvittering eller bekreftelse fra bank).
Fylkeslagets medlemmer oppfordres av oss i fylkeslaget til å komme og være sammen med
oss og å avgi deres stemme. Det er tross alt for dere vi er der.
De som har sittet i valgkomiteen året som har gått og kan kontaktes vedr forslag på kandidater
til årets årsmøte er:
 Ann-Kristin Lersveen
tlf
91197858
Epost: [email protected]
 Elin Svardal
tlf
45439146
Epost: [email protected]
De som er på valg er:
(vervet er i uthevet skrift og den personen som sitter pr i dag i parentes)
 Styremedlem for 2 år:
 (Sissel Sundet)
 Styremedlem for 2 år:
 (Jan A. Steinvik)
 Varamedlem for 1 år:
 (Bente Merete Stokke)
 Varamedlem for 1 år:
 (Grethe Almedahl)
 Delegat og varadelegat til ADHD Norge Ungdom
(vervet er i uthevet skrift og den personen som sitter pr i dag i parentes)
Delegat:
 (Erlend Eriksen Grøntvedt)
Varadelegat:
 (Kent-Andre Breding Lersveen)
Side 1 av 2
ADHD – NORGE
Nord Trøndelag
 Valgkomite 3 medlemmer:
 Forslag legges fram på årsmøte etter forslag fra styret
 Revisor:
 Leif Haugan
Mvh
ADHD NORGE, Nord Trøndelag v/Styret
Side 2 av 2