Tirsdag 14. mars Sør-Østerdal – Glommens

Glommen Skog Sør-Østerdal (5)
TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER
Innstilling:
Øystein Aamodt| 95 15 08 13 | [email protected]
2017
Ann Jeanette Kjæstad | 951 45 862 | [email protected]
2017
Caroline Rolstad | 992 05 832 | [email protected]
2017
Tor Jørgen Bolstad | [email protected]
2017
Torbjørn Sørlie |951 03 018 | [email protected]
2017
VARA TIL TILLITSVALGTE -ÅRSMØTEPREPRESENTANTER
1. Tormod Skramstad | [email protected]
2017
2. Inger Camilla Løken | [email protected]
2017
3. Gunnar Aakrann Eek | [email protected]
2017
4. Bjørn Johnsen | [email protected]
2017
Valgkomité:
På valg:
Anne-Marit Bekkoset
2017
Innstilling: Hans Mellum
Personlig vara til valgkomité
Innstilling: Jan Henrik Opsahl for Hans Mellum