Seniorleir Program 2017

PRIS:
Kr 2400- inkl. oppredd seng
(Enerom kr. 2.800)
Påmeldingsfrist:
06. juni 2017
Hjertelig velkommen!
12.-15. juni 2017 på Ognatun!
Påmelding til ImF-Rogaland
Tlf.: 51 79 38 80
E-post: [email protected]
Har du allergi eller noen sykdom det må
tas hensyn til under leiren, er det fint om
du gir beskjed om dette ved påmelding.
TEMA:
Veien hjem
Talere:
Martha og Edgard
Paulsen
Arr: ImF-Rogaland
Mandag 12 juni:
17.00 Innkvartering
18.00 Kveldsmat
19.00 Møte v/Martha og Edgard
Sang av Riskakameratene
Kaffe og drøs
Tirsdag 13. juni:
08.30 Frokost
10.00 Bønnesamling
10.30 Bibeltime v/Martha
12.30 Middag
15.00 Ettermiddagskaffe
16.00 Sangmøte v/Edgard
18.00 Kveldsmat
19.00 Møte v/Martha og Edgard
Sang av Husets Trekkspilllklubb
Kaffe og drøs
Onsdag 14 juni:
08.30 Frokost
10.00 Bønnesamling
10.30 Bibeltime v/Martha
12.30 Middag
15.00 Ettermiddagskaffe
16.00 ”Min barndoms kyst”
Kåseri av Edgard Paulsen.
18.00 Kveldsmat
19.00 Møte v/Martha og Edgard
Delestund
Kaffe og drøs.
Torsdag 15 juni:
8.30. Frokost
10.00 Bønnesamling
10.30 Bibeltime med nattverd og delestund.
12.30 Middag med avslutning
Det blir tatt opp kollekt til
ImF-Rogaland på kveldsmøta.
Talere:
Martha og Edgard Paulsen
Ledere:
Aud Torunn Nesvåg,
Judith og Harald Nærland,
Åse og Rasmus Pollestad,
Aslaug og Magne Wold