Foredrag Toppåsen filetype pdf

Velkommen til foredrag med
Kristin Oudmayer
Hvor godt kjenner du barn og unges verden? Ser du den
skjulte mobbingen?
Forfatteren av den rykende ferske boka «Mobbeboka. Alt du lurer på men
ikke tør å spørre om» kommer for å gi oss viktig innsikt i barn og unges
univers og hvordan mobbing - ikke minst den skjulte mobbingen - kommer til
uttrykk i deres liv.
Hun snakker også om hvor viktige vi voksne er for å skape trygge,
inkluderende oppvekstmiljø og som rollemodeller for egne og andres barn, og
gir oss konkrete forslag til tiltak.
Sted:
Tid:
Kr. 50,- pr person. Billetter i døra – kontant el. Vipps
Hauketo skole, Øvre Prinsdals vei 52
Tirsdag 28. mars
Kristin Oudmayer Kristin Oudmayer har skrevet flere bøker om forebygging og håndtering av
mobbing. Til daglig er hun fagansvarlig i UNICEF Norge. Oudmayer har holdt flere hundre
foredrag for barn og voksne om mobbing, vennskap, sårbarhet.
Pris:
Kafé - husk penger
kl. 1830-2030
NB:
Ved spørsmål, send e-post til: [email protected] eller mobil 92 25 25 02.
Arrangør: FAU ved Toppåsen, Hauketo og Prinsdal skoler