Besøksdag for hørselshemmede førskolebarn 1 – 6 år

Besøksdag for hørselshemmede
førskolebarn 1 – 6 år
Foresatte samles for å bli kjent, snakke med oss om aktuelle tema og dele egne
erfaringer.
Barna får møtes, være med på felles samlingsstund og leke litt.
Vetlands utadrettede tjeneste følger opp mange barn som har et hørselstap ute på sine
bostedsbarnehager rundt i Oslo. En gang i året inviterer vi barn i ulike aldersgrupper med sine
foreldre til en samling hvor målet først å fremst er å møtes, skape nettverk og belyse aktuelle
tema. Det kan være godt for foreldre å møte andre foreldre i liknende situasjon.
For å slippe og ta mye fri fra barnehage og arbeid inviterer vi til besøksdag enten på morgenen
eller på ettermiddagen.
Besøksdag 1 - og 2 – åringer med foreldre: fredag 10.03.17 kl. 09.00 – 10.30
Besøksdag 3 - og 4 – åringer med foreldre: tirsdag 14.03.17 kl. 13.00 – 15.30
Ønsker dere å delta, meld dere på til: [email protected] så snart som mulig!
Besøksdag for skolestartere med foreldre: onsdag 22.03.17 kl. 13.00 – 16.00
Ønsker dere å delta, meld dere på til: [email protected] innen 13.03.17
Utdanningsetaten
Vetland skole og
ressurssenter for
hørselshemmede
Besøksadresse:
Vetlandsveien 79, 0685 OSLO
Postadresse:
Pb 53, 0619 OSLO
Org.nr.: 973626361
[email protected]
Tlf.: 23 12 71 10
https://vetland.osloskolen.no