UKAS ORD: hos gjennom oss hei hai sau tøy

SMÅ BARN,
STORE MULIGHETER
Uke 5
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
08:30 - 13:30
08:30 - 13:30
08:30 - 13:30
08:30 - 13:30
08:30 - 13:30
Norsk
Norsk
Matte
Norsk
KRLE
spising / friminutt
Matematikk
GYM
spising / friminutt
2A:Engelsk, musikk
2B: Naturfag,musikk
spising / friminutt
2A: Bibliotek,
naturfag
2B: Engelsk,
bibliotek
spising / friminutt
K&H
Utegym
Norsk
2A: Samfunnsfag
2B: Matte
spising / friminutt
KRLE
2A: Matte
2B: Samfunnsfag
UKAS ORD:
hos gjennom oss hei hai sau tøy
UKENS MÅL
Norsk
Matte
Engelsk
Samfunnsfag
Naturfag
KRLE
Kunst og håndverk
PALS / SOSIALT
Jeg kan fremføre et rim eller en regle
Jeg kan addere og subtrahere med ensifrede og tosifrede tall.
Jeg kan fortelle litt om bursdagsfeiring på engelsk.
Jeg kan fortelle om redskaper de brukte i steinalderen.
Jeg kan fortelle fire fakta om månen.
Jeg kjenner til liknelser.
Tur
Jeg har innestemme i garderoben.
LEKSE TIL
Tirsdag
- Leselekse: Les godt på leksa og øv på å si regla utenat.Ekstra: Les i ei bok du har hjemme.
- Leksehefte: Gjør ferdig oppgaver.
Onsdag
- Leselekse: Les godt på leksa og øv på å si regla utenat.Ekstra: Les i ei bok du har hjemme.
- Leksehefte: Gjør ferdig oppgaver.
- Bibliotek: Husk bibliotekbøker på onsdag.
- Leselekse: Les godt på leksa og øv på å si regla utenat.Ekstra: Les i ei bok du har hjemme.
- Leksehefte: Gjør ferdig oppgaver.
Torsdag
Fredag
- Leselekse: Les godt på leksa. Ekstra: Les i en bok du har hjemme.
- Diktat: Øv på å skrive ukas ord (repetisjon av ord). Diktatprøve på fredag. Øv godt!
Vennlig hilsen
Hanne, Marie, Maria, Aferdita og Demie.
Tlf. på arbeidsrommet til 2. trinn: 22 78 99 09
Mailadresser: [email protected], [email protected], [email protected]
SMÅ BARN,
STORE MULIGHETER
Ukelekse / data
Øv addisjon og subtraksjon:
http://podium.gyldendal.no/mno1-4/3b#menuItem_11
Regle:
En gul knapp,
Virre virre vapp,
Du slapp
Beskjeder
Klær:
Husk dress eller boblebukse til barna – det er kaldt, glatt og vått ute 
Ha ei fin uke!
Hilsen Marie, Maria og Hanne
UKEBREV
Mandag 30/01
Utelek
Leksetid – barna har mulighet
for å gjøre lekser.
Sjakk – vi øver på regler og
konsentrasjon.
A – ball – Fokus på språk og
matte.
Bibliotek – rim og regler
Innebandy - Vi øver på
grunnleggende ferdigheter
og går gjennom regler.
Tirsdag 31/01
Utelek
1.trinnsklubb - Barna skal
gjenkjenne og kunne lage
ord med ukens bokstav.
Dansegruppe - Vi blir kjent med
ulike rytmer og
bevegelser
Butikklek 3. og 4. trinn – fokus på
begreper
IKT – Vi øver på digitale
ferdigheter
uke 5
Onsdag 01/02
Utelek
1.trinnsklubb –
Språkbingo
Torsdag 02/02
Utelek
1.trinnsklubb –
Butikklek med fokus
på begreper
Fredag 03/02
Utelek - Frilek og
organisert lek i
skolegården.
Butikklek 2.trinn – Fokus
på begreper
Bibliotek – Lesestund
og valgfri lesing.
1.trinnsklubb – Vi blir kjent
med ulike rytmer og
bevegelser, vi bruker
kreativitet og
fantasi.
Forming - Perling og
garn.
Fredagsquiz
Bibliotek – lydbok
Bibliotek – vi leser ukens bok
Ballspill
Gymsal – Hinderløype,
begrepsøvelse
Innebandy – Vi øver på
grunnleggende
ferdigheter.
Turn – vi øver på
motoriske
ferdigheter
IKT – Vi har
oppgaver i paint.
Gymsal – Ulike typer
ballspill og regelleker.
Vennlig hilsen
Hanne, Marie, Maria, Aferdita og Demie.
Tlf. på arbeidsrommet til 2. trinn: 22 78 99 09
Mailadresser: [email protected], [email protected], [email protected]