Se hele programmet

Fagdag torsdag 16. mars kl. 12-16
i konferansesalen hos R
​ iksantikvaren, Dronningensgt. 13
Tema: Kulturminner i krig og katastrofer, internasjonalt.
Hva skjer med de norske verdensarvstedene?
Program:
12.0013.00
13.0013.15
13.1513.45
13.4514.15
14.1514.30
14.3015.00
15.0015.30
Samir Abdulac:
Cultural Heritage in Syria.
Risk and Safeguard Activities
Samir er leder av ICOMOS International Working Group on
Safeguarding Cultural Heritage in Syria and Iraq.
Han er også visepresident i ICOMOS International Scientific
Committee on Historic Towns and Villages.
Pause
Axel Mykleby:
Haagkonvensjonen og Blue Shield
Axel er leder av den norsk Blue Shieldkomiteen
Wiam Alaridi:
Kulturarvens rolle i integrering
Wiam er syrisk arkitekt, bosatt i Bergen
Pause
Ingunn Kvisterøy:
Verdensarven – nye krav, nytt samarbeid
Marius Fiskevold:
Vegaøyan verdensarv – landskapsanalyse
Marius har vært prosjektleder for Sweco-Norge AS sin
landskapsanalyse. Den undersøker hvilken konsekvens
etableringen av oppdrettsanlegg kan få for
verdensarvverdiene
Fagdagen er åpen for alle